A csoport konszolidált mérlegfőösszege 467,8 milliárd forintra rúgott 2001 végén, ami 26 százalékos növekedés az egy évvel korábbi 371,2 milliárd forinthoz képest és lényegében azonos a bank tavalyi, 464,1 milliárdos mérlegfőösszegével. A konszolidációs körbe a bank mellett hat leánycéget vontak be, az 1,7 milliárdos alaptőkéjű Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt.-t, a 65, illetve 20 milliós alaptőkéjű Raiffeisen Lízing, illetve Raiffeisen Property Lízing Rt.-t, a 20 milliós jegyzett tőkéjű Raiffeisen Ingatlan Rt.-t, valamint a 3-3 millió forint törzstőkével működő SCT Kárász u. Kft.-t és Raiffeisen – Agent Pénzügyi Kft.-t. A csoport saját tőkéje 36,6 százalékot növekedett egy év alatt, 2000-ben 32,3, tavaly év végén pedig 44,2 milliárd forintra rúgott a csoporttagok saját tőkéje. A jegyzett tőkében 16 százalékos változás történt: összege 18,7-ről 21,8 milliárd forintra növekedett a bank tavalyi tőkeemelése miatt. Az eredménytartalékok 7,66-ról 9,93 milliárd forintra növekedtek, az általános tartalékok összege 3,6-ról 4,4 milliárd forintra nőtt. A csoport kamatkülönbözetből származó nettó bevételei 14,1-ről 18,5 milliárd forintra emelkedtek 30 százalékos bővüléssel, de drasztikusan csökkentek – vélhetően az értékpapírcég tevékenységének szűkülése miatt – a jutalék- és díjbevételek. A 8 milliárdnyi beszedett jutalékbevétel kevesebb, mint 44 százaléka az egy évvel korábbi 18,4 milliárd forintnak. Még erőteljesebben estek vissza a fizetett jutalék jellegű bevételek: 3,2 milliárdos összege mindössze 23,3 százaléka a 2000-ben befolyt 13,8 milliárd forintnak. A csoport általános igazgatási költségeinek növekedési üteme több, mint háromszor meghaladta az infláció emelkedését: a 2001-es 12,2 milliárd forint 32,4 százalékkal volt magasabb, mint az egy évvel korábbi 9,2 milliárd forint. Legjobban a személyi jellegű kifizetések nőttek – 258-ról 468,5 millió forintra -, illetve a különböző bérjárulékok költségei. A növekedés mögött az expanziós tervek, illetve a lakossági üzletág kiépítése rejlik.
QP | Quality Placement