A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2010. április 28-án hozott határozatával - a Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Zrt. (Prímagáz) számára történő kötelezettség előírása mellett - engedélyezte, hogy a Prímagáz az Intergas Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Intergas) részvényeinek 100 százalékát megvásárolja. A Prímagáz az LPG termékek beszerzése és tárolása mellett a gázkeverékek különböző nyomástartó edényekbe (gáztartály, palackok) történő betöltését, valamint e keverékek közvetlen és közvetett értékesítését végzi. Az Intergas az LPG termékek nagykereskedelme és tárolása mellett azok átfejtésével és a kapcsolódó komplex logisztikai szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. A tranzakció vizsgálata során a GVH az LPG értéklánc elemeit elemezte, azaz az LPG kiskereskedelmet- és beszerzést, valamint a keletről érkező importhoz szorosan kötődő, az eltérő nyomtávú vasúthálózatok találkozása által szükségessé tett logisztikai komponenst, az ún. átfejtést, mely során a széles nyomtávú vasúti vagonokból a gáztermékek átkerülnek az európai nyomtávnak megfelelő vasúti vagonokba. A GVH számba vette azt a körülményt, hogy a kiskereskedelemben történő forgalmazás jelentős infrastruktúrát, így költséges beruházásokat igényel, ebből kifolyólag nem valószínű, hogy új szereplő jelenne meg a piacon. A térségi nagykereskedelem, a Magyarországra történő import piacára való belépés viszonylag mérsékelt költséggel megvalósítható. Mind a Primagas-csoport, mind az Intergas jelen vannak az átfejtési szolgáltatások piacán, illetve tevékenységeik az LPG beszerzések piacán is átfednek kis mértékben. A Prímagáz ezen túl az LPG kiskereskedelem piacának legjelentősebb hazai szereplője. A GVH álláspontja szerint az Intergas megvásárlásával az átfejtés érintett piacán a Primagas-csoport névleges átfejtési kapacitásokon alapuló részesedése 18százalékról 39 százalékra nőne, így a vállalkozáscsoport a legjelentősebb szereplővé válna ezen a piacon. Emellett a Prímagáz egy olyan átfejtőhöz jut, amely jelenleg független a piaci szereplőktől és szabadon hozzáférhető az átfejtővel nem rendelkező vállalkozások számára. Az összefonódás hatására az átfejtési szegmens jelentős mértékben koncentrálódna: a két legjelentősebb szereplő, a Primagas csoport és a MOL együttes részesedése 60 százalék feletti lenne és rajtuk kívül csak két másik független átfejtő marad a jelen összefonódás értékelése kapcsán meghatározott átfejtés érintett piacán. A GVH abban az esetben nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás - különösen gazdasági erőfölény létrehozása vagy megerősítése következményeként - nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon. Ellenkező esetben a versenyre gyakorolt hatásokkal járó hatékonysági előnyök és hátrányok mérlegelése alapján az összefonódás megtiltható, illetve az összefonódás hátrányos hatásainak mérséklése érdekében kötelezettség írható elő. A GVH álláspontja szerint a tranzakció után a Primagas-csoport az LPG átfejtés érintett piacának legjelentősebb szereplőjévé válik, illetve az LPG kiskereskedelem érintett piacának piacvezetője marad. A Prímagáz a vizsgálat során az összefonódás - GVH által azonosított - hátrányos hatásainak mérséklése érdekében vállalta, hogy a vállalása időpontjában mért átfejtési összkapacitásának havonta legalább 20 százalékához két éven keresztül, 2012. május 1. napjáig indokolatlan megkülönböztetéstől mentes üzleti feltételekkel történő hozzáférést biztosít a Prímagáz-csoporttól független, Magyarországon PB-gáz átfejtő-állomást közvetlenül vagy közvetve nem irányító vállalkozások számára. Ahhoz, hogy a vállalást kötelezettségként írja elő, a GVH mérlegelte, hogy a piacon a saját átfejtési kapacitással nem rendelkező LPG kereskedők számára különösen jelentős státuszú Intergas átfejtő kapacitása megfelelő mértékben lesz-e elérhető. A GVH megvizsgálta továbbá, hogy a kötelezettség tárgyává tett átfejtési szolgáltatás nyújtásának feltételei - ár, árkedvezmény, szolgáltatási tartalom, jegyzés és lemondás, stb. - megfeleljenek a szokásos piaci gyakorlatnak, biztosítsák a lehetőséget ezen független szereplők további piaci jelenlétére az átfejtési kapacitáshoz való hozzáférés tekintetében. A GVH a hosszabb időszakra szóló kötelezettségek esetén azok betartásának folyamatos ellenőrzése érdekében több utóvizsgálatot is tarthat. Jelen tranzakció esetében utóvizsgálatot akkor indokolt tartani, ha a piac szereplői a kötelezettségek megszegését jelzik a GVH felé, illetve ha a Prímagáz a piaci viszonyok változására hivatkozva kéri a kötelezettség módosítását vagy megszüntetését.
QP | Quality Placement