A PSFN szeptemberben jelentette be, hogy az ügyfélvagyon kiadásának egyszerűsítése, gyorsítása érdekében elindította a társaság befektetési szerződéses kötelezettségeinek átruházását. Az állomány-átruházásban részt vevő ügyfelek részére kiadható vagyon tevékenységi engedéllyel rendelkező, működő befektetési vállalkozás kezelésébe kerül.

Az állomány-átruházási eljárást a felszámoló nyilvános ajánlattételi eljárás keretében bonyolítja le. A PSFN az átruházni kívánt állománnyal kapcsolatos, személyes adatokat nem tartalmazó információk megismerése céljából adatszobát hoz létre, ahol a szolgáltatók 2015. november 2-tól 13-ig tájékozódhatnak.

A pályázatokat november 24-ig várja a felszámoló. Az ajánlatok bontására december 3-án kerül sor, az ajánlattevők a pályázat értékeléséről december 8-ig írásban kapnak értesítést. A szerződéskötés legkésőbb 2015. december 17-ig meglesz. A benyújtott pályázatok értékelése során elsődleges szempont a megajánlott vételár összege, valamint az ügyfelek azonosításához megjelölt időintervallum mértéke.

A felszámoló szerint ha a pályázat sikeresen zárul és az eljárás megvalósul, az ügyfelek részvétele - ellentétes tartalmú nyilatkozatuk hiányában - automatikus lesz. Az ügyfeleknek az állomány-átruházásból adódóan nem keletkeznek további költségeik.

A PSFN korábban közölte: a Quaestor Értékpapír Zrt. a befektetési vállalkozással megkötött szerződés hatályba lépése előtt értesíti, egyben nyilatkoztatja az ügyfeleket arról, hogy részt kívánnak-e venni az állomány átruházásában. Amennyiben nem, lehetőség nyílik arra, hogy 30 napon belül írásban más szolgáltatót jelöljenek meg.

Amennyiben az ügyfél a 30 napos nyilatkozattételi határidőn belül nem tesz, vagy hiányos nyilatkozatot tesz, azt akként kell tekinteni, hogy az átvevő befektetési vállalkozás személyét és üzletszabályzatát elfogadta. Ez esetben az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz az értesítésben megjelölt határnaptól az átvevő befektetési vállalkozás kezelésébe kerül, és arra az átvevő befektetési vállalkozás üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak.

A jegybank március 10-én függesztette fel részlegesen a Quaestor Értékpapír Zrt. tevékenységi engedélyét és felügyeleti biztost rendelt ki az észlelt szabálytalanságok miatt. Előző este a Quaestor-csoport kötvénykibocsátó cége, a Quaestor Financial Hrurira Kft. öncsődöt jelentett. A jegybank vizsgálata szerint a Quaestor Értékpapír Zrt. mintegy 210 milliárdos vállalati kötvénykibocsátásából 150 milliárd fiktív volt. Az ügyben nyomozás indult, amelyben március végén három gyanúsítottat, köztük Tarsoly Csabát, a cégcsoport vezetőjét letartóztatták.

QP | Quality Placement