A Magyar Nemzeti Bank (MNB) célvizsgálatot folytatott le a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-nél és - az annak tulajdonában álló - Agenta-Consulting Biztosítás- és Pénzügyi Szolgáltatás Közvetítő Kft.-nél . A vizsgálat a 2016. januártól az ellenőrzés lezárásáig tartó időszakot tekintette át.

A jegybank megállapította, hogy a Mészáros Lőrinc felcsúti vállalkozó, a felesége és Keszthelyi Erik tulajdonában lévő Hungarikum biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésével összefüggő összeférhetetlenségi, illetve érdekkonfliktusok kezelésére vonatkozó belső szabályzata nem volt megfelelő, valamint, hogy a társaság nem végezte el az ösztönzők esetleges káros hatásaira vonatkozó, a jogszabály által előírt átfogó elemzést.

Nem volt megfelelő ügyfél-tájékoztatás

A Hungarikum továbbá a biztosítási alkuszi tevékenysége során nem mindenkor teljesítette dokumentáltan és teljes körűen a szerződéskötést megelőző ügyfél-tájékoztatási, és ajánlatelemzési kötelezettségét, továbbá igényfelmérési kötelezettségének nem a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltakkal összhangban tett eleget. A biztosítási ajánlatok elemzése több esetben nem azonosítható módon történt meg, így nem volt megállapítható, hogy az milyen adatok alapján, és tárgyszerűen történt-e meg. A Hungarikum panaszkezelési szabályzata is hiányos, néhol pontatlan volt.

Az Agenta-Consulting biztosítási és pénzpiaci többes ügynök esetében az MNB ugyancsak több hiányosságot talált az összeférhetetlenségi, illetve érdekkonfliktusok kezelésére vonatkozó belső szabályzatban. A társaság pontatlanul vezette - az egyes közvetítőinek termékértékesítési jogosultságával szorosan összefüggő - szakmai képzési, továbbképzési nyilvántartását. Biztosítási ügynökei kapcsán egyes esetekben nem a törvényi határidőben jelentette be azok fennálló jogviszonyának kezdetét és végét. Az Agenta Consulting esetében előfordult, hogy más-más aláírási dátumot tartalmazott a biztosítási ajánlat, illetve az azokról vezetett nyilvántartás.

Az eljárás során a jegybank további pontatatlanságokat állapított meg az Agenta-Consulting panaszkezelési szabályzata kapcsán is. A vizsgálat az Agenta esetén feltárt továbbá az ügyfél-tájékoztatással, igényfelméréssel és a versengő ajánlatok bemutatásával, elemzésével kapcsolatos hiányosságokat mind a biztosításközvetítői, mind a pénzpiaci közvetítői tevékenységével összefüggésben.

Együttműködtek, ezért nem nagyobb a bírság

A feltárt jogsértések miatt az MNB ma közzétett határozataiban a Hungarikum esetében 4,5 millió forint felügyeleti és 9 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot, míg az Agenta-Consulting esetében 1,5 millió forint felügyeleti és 6 millió forint fogyasztóvédelmi büntetést szabott ki. Kötelezte emellett a társaságokat a feltárt hiányosságok pótlására és a jogszabályszerű működés helyreállítására.

A jegybank a bírság összegének meghatározásakor a piaci pozícióik és méretük mellett figyelembe vette, hogy mindkét társaság együttműködő magatartást tanúsított a vizsgálatban, és már a felügyeleti vizsgálat során tájékoztatást nyújtottak a feltárt hiányosságok orvoslására tett intézkedéseikről.

A jegybank az elmúlt években sok más biztosításközvetítőnél is talált hasonló problémákat.