A szervezet kezdeményezi, hogy az új rendelkezések a már meglévő hitelszerződésekre is vonatkozzanak. Emlékeztetőül: a törvény előírná, hogy az ügyfél számára kedvezőtlen módosításnál nem elég (a változtatás előtt 60 nappal) hirdetményben közzétenni a változtatást, 40 nappal a hatályba léptetés előtt közvetlen módon is értesíteni szükséges az ügyfelet, aki ilyenkor ingyenesen fel is bonthatja a szerződését (Napi, január 15.). A módosítás révén a pénzügyi intézményeket vélhetően nem éri olyan tisztességtelen, méltánytalan hátrány sem, mely abból adódna, hogy olyan terheket ró rájuk a módosítás, amellyel a szerződések megkötésekor nem számolhattak, és aminek következtében a szerződéses egyensúly a hátrányukra végzetesen felborulna. További részletek a mai Napi Gazdaságban.
QP | Quality Placement