Az Idea Intézet 2020. március 17. és 20. között 2000 fős reprezentatív kutatásában arra volt kíváncsi, hogy a megkérdezettek miként értékelik saját, háztartásuk, illetve az ország anyagi-gazdasági helyzetét a következő 12 hónapban a koronavírus következtében. A felvett adatok pillanatfelvételt mutatnak arról, hogy a válság jelenlegi periódusában a magyar társadalom mit gondol a fenti kérdések kapcsán; az arányok változhatnak, a gazdasági válság mélyülésével elmozdulásokkal kell számolni - írta közleményében a kutatóintézet.

Romolhat az ország gazdasági helyzete

Március középen a megkérdezettek 65 százaléka szerint sokat fog romlani a következő 12 hónapban az ország gazdasági helyzete a koronavírus következményei miatt. Választótáborokon átívelő konszenzus van abban, hogy visszaesés következik, különbségek abban mutatkoznak, hogy ennek mélységét milyennek ítélik meg a válaszadók. Míg a Fidesz-KDNP-szavazóinak 43 százaléka szerint sokat fog romlani, addig az ellenzékiek pesszimistábbak (83 százalék). A pártpreferenciájukat nem vállalók, vagy abban bizonytalanok sem várnak semmi jót: 18 százalék szerint valamelyest, 68 százalékuk szerint sokat fog romlani a gazdasági helyzet a koronavírus következményei okán - ismertette az adatokat az Idea Intézet.

A háztartások is pesszimisták

Az ország gazdasági helyzetének megítéléséhez képest saját háztartásuk anyagi helyzetét a koronavírus következményei miatt még negatívabban látják a megkérdezettek. Az összes válaszadó 76 százaléka szerint fog romlani háztartásuk anyagi helyzete a következő 12 hónapban. Az ellenzéki pártpreferenciával bírók 83 százaléka, a bizonytalanok 78 százaléka van ezen az álláspontont. Kevésbé pesszimisták a kormánypártiak, akinek egyötöde nem számít háztartásának változására 1 éven belül, azonban közel kétharmaduk romlást feltételez.

Forrás: Idea Intézet. NT - nem tudja, NV - nem válaszolt

Mi lesz az állásokkal?

Március közepén az összes megkérdezett 6 százaléka már biztos abban, hogy a koronavírus következményei miatt a következő 6 hónapon belül elveszíti jelenlegi állását, 12 százalékuk pedig egyre nagyobb esélyét látja ennek. Huszonnyolc százalékuk egyelőre bizonytalan a kérdésben. A Fidesz-KDNP-szavazóinak többsége (52 százalék) egyáltalán nem fél munkahelye elvesztésétől, míg a pártpreferenciájukat nem vállalók, vagy abban bizonytalanoknak és az ellenzéki preferenciával bíróknak a 20 százaléka vagy nagy esélyt lát arra, vagy szintre biztosra veszi azt.

Mennyire tart attól, hogy a koronavírus következményei miatt a következő hat hónapon belül elveszíti a jelenlegi állását?

Forrás: Idea Intézet. NT - nem tudja, NV - nem válaszolt

Ebben a kérdésben érdemes az aktív keresők véleményének ismertetése is. Körükben a legmagasabb a munkahelyelvesztésének "várása", egynegyedük erre készül. Hat százalékuk szerint szinte biztosan ez fog történni, 19 százalékuk pedig egyre nagyobb esélyt lát erre - írta az Idea Intézet.