A helytelen válaszok 39 százalékban a kgfb-szerződés különböző felmondási és fizetési határidőivel kapcsolatban érkeztek, a válaszadók 97 (!) százaléka pedig nem tudja, hogy az EU országaiban az uniós csillagos rendszámtábla a kgfb-fedezet igazolására is szolgál - derül ki a Genertel felméréséből, amelynek keretében több mint ezer embert kérdeztek meg online.

A válaszok alapján jól látszik, milyen problémákkal és bizonytalanságokkal "küszködnek" a magyarok, legyen szó a kgfb -kötéséről, vagy csak szimpla - szakértők által magától értendőnek mondott, de a valóságban nehezen értett - biztosítási alapfogalmakról.

QP | Quality Placement

A helytelen válaszok 39 százaléka a különböző határidőkkel, illetve biztosítási díj vagy díjrészlet fizetésével kapcsolatos hiányosságokkal, félreértésekkel kapcsolatosan érkeztek. De 26 százalék a rossz válaszok aránya a kárrendezés esetén előforduló teendőkkel kapcsolatba is. Az eredmények alapján 35 százalék a szerződés- vagy tulajdonosváltáskor nem tudja, milyen teendői vannak a biztosítója felé - kommentálta az adatokat Csikós Dániel, a Genertel Zrt. vezérigazgatója.

Biztosítói kérdezz-felelek:

• Hogyan és milyen határidővel mondható fel egy biztosítási szerződés?

Biztosítási szerződés felmondása csak akkor érvényes, ha az írásbeli felmondólevél legalább 30 nappal az évforduló előtt beérkezik a felmondani kívánt biztosítást nyilvántartó biztosítóhoz. A biztosítási szerződés felmondását faxon, postán, vagy személyesen lehet a biztosítóhoz eljuttatni. Felmondásnál nem a feladás dátuma, hanem a biztosítóhoz történő beérkezés dátuma számít.

• Milyen következményekkel jár, ha nem fizetjük be a kgfb-díjat a megadott határidőn belül?

Ha az esedékes biztosítási díj nem érkezik be a biztosítóhoz az esedékesség napjáig, kezdetét veszi a 60 napos türelmi időszak. Ahhoz, hogy a biztosítási fedezet folyamatossága ne szakadjon meg, a türelmi időszak alatt a szerződőnek lehetősége van még befizetni az elmaradt biztosítási díjat. Amennyiben a türelmi idő alatt sem érkezik be a díj a biztosítóhoz, úgy a biztosítási szerződés megszűnik díj nemfizetés miatt. Ezt követően fedezetlenségi díjat kell fizetni az újrakötés napjáig.

• Szükség van-e zöldkártyára az EU-ban?

A kötelező felelősségbiztosítás szerződés fedezetének igazolására az Európai Gazdasági Térség tagállamai,valamint Svájc a Zöldkártya helyettesítéseként a gépjármű forgalmi rendszámát és a gépjárművön ovális mezőben külön elhelyezett országjelzést is elfogadják. Az EU tagországai azon rendszámtábláinál, amelyek a bal oldalukon, vagy a bal felső sarokban függőleges kék mezőben a körben elhelyezkedő 12 sárga csillagot és alatta a kiadó állam jelzését tartalmazzák, a rendszámtáblán kívül nincs szükség külön biztosítási igazolóeszközre.

• Mi történik akkor, ha öröklünk egy személyautót és így gépjárműbiztosítási-kötelezettségünk lesz?

Az üzemben tartó halála esetén a szerződés legkésőbb a hagyatéki eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napig tartható hatályban, amennyiben a gépjármű birtokosa a halál tényét a biztosítónak bejelentette, és a szerződést díjfizetéssel hatályban tartja.

• Hogyan történik a kár értékének meghatározása közúti baleset esetén?

A legtöbb esetben a gépjárművek sérülnek a közlekedési balesetekben. Ilyen esetben a biztosító a javítási költséget téríti meg, illetve ha a javítás nem gazdaságos, akkor totálkárról van szó. A kárt a biztosítónak be kell jelenteni, majd a biztosító annak érdekében, hogy kárt fel tudja mérni, elvégzi a sérült jármű szemléjét. A szemle elvégzéséig nem szabad megváltoztatni a jármű állapotát. A biztosító a szemle alapján tesz kártérítési javaslatot. Amennyiben tudjuk, hogy a jármű javítását mely szervizben kívánjuk elvégeztetni, adhatunk meghatalmazást a szerviznek a biztosítási ügyintézésre is (ezt a legtöbb szerviz vállalja). Ez esetben szükség lesz a szerviz javítási árajánlatára (kalkulációjára) is.

• Ki érvényesítheti a bónusz fokozatot biztosító váltáskor?

Az új biztosító a kártörténeti adatokat a központi kárnyilvántartó rendszerből kéri le. Ennek feltétele, hogy pontosan közöljük az új biztosítóval a korábbi biztosításunkra vonatkozó adatokat, így a korábbi biztosítónk megnevezését és legalább a korábbi biztosításunk kötvényszámát, vagy ha rendelkezésünkre áll, a kártörténeti azonosító számunkat is.

• Gépjárműeladásnál hogyan vezetik át az ügyfél bónuszát egyik autóról a másikra?

Ekkor is a központi kárnyilvántartó rendszerből kéri le a biztosító az adatokat. A bonus besorolásunkat csak azt követően érvényesíthetjük, hogy a korábbi gépjárművünket eladtuk. Amennyiben ez már az új gépjármű megvásárlása előtt megtörtént, akkor a bonus besorolásunkat rögtön érvényesíthetjük.