Az Ecostat kis- és középvállalati konjunktúraindexe 2007 augusztusában 93,0 százalék, július óta alig változott, 0,8 százalékponttal csökkent. A júniusi szélsőséges elmozdulástól (3,1 pontos esés) eltekintve az elmúlt fél évben a mutató értéke kiegyensúlyozottan, mintegy tíz százalékponttal emelkedett. A hazai vállalkozások fél évre szóló helyzetértékelése összességében kedvező és fokozatosan javul. A gazdasági helyzet stabilitását megteremtő intézkedések első eredményeit látva a kis- és középvállalatok konjunktúra előrejelzéseinek múlt évi romló tendenciája emelkedőre váltott. A hazai vállalatok előrejelzéseiben kettős hatás érzékelhető. Az indexet viszonylag magas szinten tartja a globális fejlődéssel összefüggő aktív külpiaci forgalom. A cégek pozitív várakozásait erősítik a konvergencia program sikerei, az államháztartási hiány csökkenése, a strukturális reformok beindítása. A vállalkozások körében ugyanakkor mérsékli az üzleti bizalmat a gazdasági növekedés lassulása, az aszállyal összefüggő inflációs bizonytalanság, a lakossági kereslet csökkenése. A kis- és középvállalati szektor 2007 végére és 2008 első hónapjaira a nemzetgazdaság helyzetét kedvezőbbnek értékeli, mint saját vállalkozása kilátásait. Az előző hónapok prognózisaihoz képest a makrogazdasági változások előrejelzése tendenciájában erősödő derűlátást tükröz. A következő fél évre vonatkozóan a hazai gazdaság kilátásait javulónak ítéli a KKV-k 30 százaléka, változatlannak több mint egyharmaduk. A pesszimista vélekedések aránya fele az egy évvel ezelőttinek, 35 százalék.Saját vállalkozásuk helyzetmegítélése nem változott, javuló feltételekben bízik a cégek több mint egyötöde, kiszámítható lehetőségeket vár 46 százalékuk. Vállalkozása működésében negatív fordulat bekövetkezésétől a cégek egyharmada tart. Rövid távon a hazai tulajdonú vállalkozások a termelés alapvető feltételeiben pozitív fordulat bekövetkezésével nem számolnak. A cégeket az egyensúly javítását kiemelten kezelő kormánystratégia konkrét intézkedései érzékenyen érintik. A rejtett gazdaság kifehérítésére hozott döntések eredményei a hazai kis- és középvállalatok körében közvetett hozadék formájában, értékesítési lehetőség bővítésében érzékelhetők. A gazdálkodási viszonyok szigorodása egyidejűleg költségnövekedéssel is járhat. A kkv-szektor rövid távú pénzügyi helyzete az elvonások és a közvetlen költségek emelkedése miatt várhatóan romlani fog - a megkérdezettek negyede erre számít, több mint fele pedig stagnálásra. A fejlődőképes termelési struktúrával rendelkező hazai vállalatok számára kedvező lehetőséget az uniós transzferek többletforrása jelent. A gazdálkodásukban jelentkező pénzügyi nehézségek és az értékesítési lehetőségek szűküléséből adódó kapacitásfelesleg miatt a kkv-k fejlesztési pénzforrásaik átcsoportosítására, más irányú felhasználására készülnek. 2007-ben a fejlesztések csökkenése várható, ezen belül a termelő ágazatok aktivitása elmarad a kívánatostól. A kis- és középvállalatok augusztusban mért beruházási hajlandósága 58,1 százalék, megegyezik az áprilisi értékkel. A cégek fejlesztési elkötelezettségének tendenciája - összhangban a likviditás várható gyengülésével - egy éve csökken. A cégek beruházásai tevékenységét akadályozó tényezők sorában első a jövőt övező bizonytalanság, második az elégtelen belföldi kereslet. Augusztusban a hazai vállalatok átlagos inflációs előrejelzése idénre 7,1 százalék, alacsonyabb az elemzői várakozásoknál. A decemberi 12 havi árindex előrejelzése alig változott, irreálisan magas, 7,3 százalék, szemben az Ecostat 5,5-6 százalékos prognózisával. A saját hatáskörű értékesítési áremelési szándék emelkedett, a júliusi 4,9 százalékkal szemben augusztusban 6,0 százalékra nőtt.
QP | Quality Placement