Az MNB - összevont alapú ellenőrzést is magába foglaló - átfogó vizsgálatot végzett az FHB Jelzálogbank Nyrt.-nél, valamint az összevont alapú felügyelet alá tartozó leányvállalatainál, azaz az FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-nél, az FHB Ingatlanlízing Zrt.-nél és a Díjbeszedő Faktorház Zrt.-nél. Ennek során a jegybank a 2013. december 31-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.

A csoportvizsgálat egyebek közt az FHB Jelzálogbank Nyrt-nél az informatikai rendszer biztonsági kockázatelemzése, az üzletmenet-folytonossági és informatikai katasztrófa utáni helyreállítási tervekre, a biztonsági mentésekre, és az it-rendszerek helyreállíthatóságára vonatkozóan állapított meg - részben a korábbi felügyeleti határozatokban már kifogásolt, de a jelzálogbank által meg nem szüntetett - hiányosságokat. Problémát talált a jegybank emellett a halasztott adókövetelés kimutatása és elszámolása, a hitelkockázati tőkekövetelmény számítása, a számviteli előírásoknak való megfelelés, az értékvesztés elszámolási gyakorlat, a fedezetértékelés, a közvetítők bejelentésére vonatkozó előírások betartása, illetve az adatszolgáltatás terén is.

Mindezek nyomán az MNB kötelezte az FHB Jelzálogbank Nyrt-t, hogy legkésőbb 2016. március 31-ig tegye meg a szükséges intézkedéseket az informatikai rendszerek teljes körű biztonságának és kockázatarányos védelmének megteremtésére. Ennek keretében a jelzálogbanknak olyan IT-infrastruktúrát is ki kell alakítania, amely a jogszabályokban előírtaknak megfelelően mindenkor képes szavatolni az üzletmenet folytonosságát. Az informatikai hiányosságok fennállása miatt a jegybank 70 millió felügyeleti bírságot szabott ki az FHB Jelzálogbank Nyrt.-re. A jelentős összegű bírság kiszabását különösen indokolttá tette a jogsértések ismétlődése, tekintve, hogy számos hiányosság megszüntetésére már korábbi felügyeleti határozatok is kötelezték a hitelintézetet.

A csoportvizsgálat FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-nél egyebek közt a könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatok, a fedezetek értékelése és a hitelbiztosítéki érték meghatározása, a Díjbeszedő Faktorház Zrt. esetében pedig a számlarend és számlatükör aktualizáltságának hiánya, a vásárolt követelések elszámolása, s az analitikus és főkönyvi nyilvántartások nem egyezősége kapcsán állapított meg problémákat. Ezek kapcsán a jegybank kötelezettségek teljesítését írta elő az érintett FHB-csoporttagoknak, ám bírság kiszabását nem találta indokoltnak. Az FHB Ingatlanlízing Zrt. vonatkozásában a jegybank felügyeleti határozati kötelezés nélkül zárta le a vizsgálatot - írta az MNB.

QP | Quality Placement