Mivel a céget korábban a kormány rendeletben stratégiailag kiemelt jelentőségűnek nyilvánította, így a csődtörvény rendelkezései alapján a bíróság az adós felszámolási eljárásában rendkívüli vagyonfelügyelőként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t-t rendelte ki.

A tartósan többségi állami tulajdonban (a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint legalább 75 százalékos mértékig) tartandó cégek között szereplő TRV Zrt. jegyzett tőkéje a 2014-es beszámolója szerint 987,32 millió forint volt, ezen belül az üzemeltetett települések önkormányzatai közül 205 település vásárolt 10 ezer forint névértéken részvényt, összesen 2,05 millió forint értékben.

Honlapja szerint a társaság Magyarország és az észak-alföldi régió egyik jelentős víziközmű-szolgáltatója, amely három nagy állami tulajdonú regionális rendszer és több települési rendszer üzemeltetésével csaknem 600 ezer ember ivóvízellátásáról gondoskodik.

Mérlegadatok (Millió Ft)
Megnevezés201220132014
Saját tőke567,0646,3805,1
Kötelezettségek2939,18576,48226,6
Értékesítés nettó árbevétele2207,76813,27552,4
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye-14,8-1162,5-437,8
Mérleg szerinti eredmény6,8-1120,7-366,2
Forrás: Céginfo.hu, Napi.hu-gyűjtés

A társaság az utóbbi években rendre veszteséges volt (az utolsó elérhető beszámoló szerint 2014-ben 7,5 milliárdos árbevétel mellett 366 millió forintos mérleg szerinti veszteséget produkált. A kötelezettségállománya az év végén meghaladta a 8,2 milliárd forintot.

A cég statisztikai állományi létszám 2014-ben 1099 fő volt, míg 2015. decemberében 1524 dolgozót foglalkoztatott.

A magyar kormány 2013 márciusában a Tiszamenti Regionális Vízművekkel együtt összesen 210 magyarországi víziközmű-szolgáltatót nyilvánított rendeletében stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté. Ez azt is jelenti, hogy ha ezekkel a társaságokkal szemben hitelezőik felszámolási eljárást kezdeményeznek, akkor kizárólag az állami felszámoló bonyolíthatja le az eljárást, s eltérhetnek a csődtörvény általános szabályaitól.

A kormány 2013 júliusában 7 milliárd forint forrásjuttatásról döntött a többségi állami tulajdonban lévő öt regionális víziközmű-társaság részére, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. mellett a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nek, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-nek, az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-nek és az Északdunántúli Vízmű Zrt.-nek) - derül ki a Magyar Közlönyből.