Az MNB összesen 6 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki vagy hozott egyéb intézkedést négy követeléskezelő társaságot - Díjbeszedő Faktorház Zrt., Dunacorp Faktorház Zrt., EOS Faktor Magyarország Zrt., Intrum Justitia Követeléskezelő Zrt.- érintő témavizsgálatát követően a banktitkok kiadására vonatkozó előírások megsértése miatt, illetve kötelezte az érintett piaci szereplőket az ezzel kapcsolatos jogszabályok betartására - közölte a jegybank.

A vizsgálat során a jegybank munkatársai intézményenként többek között közel 1000-1000, a követeléskezelő és fogyasztók közötti telefonbeszélgetést vizsgálták meg. Ezek egy részénél a követeléskezelők az érintett fogyasztóknak a - hívást kezdeményező - hozzátartozói, ismerősei részére adtak ki a banktitokkörbe tartozó információkat. Utóbbiak egy része rendelkezett az ügyfelek szóbeli meghatalmazásával a banktitkok megismerésére, de ez nem helyettesíthette az írásbeli engedélyt, s megfelelő kód hiányában az ügyfélazonosítás sem történhetett meg.

A jegybank új eszközként vizsgálta azt is, hogy a követeléskezelők betartják-e a felügyeleti ajánlás előírásait. Az MNB ennek nyomán felhívta az érintett követeléskezelők figyelmét a tevékenységük során elvárt fogyasztóvédelmi elvekről szóló 14/2012. számú PSZÁF ajánlással ellentétes gyakorlatuk korrigálására.

Több követeléskezelő ugyanis az ajánlásban előírtakkal szemben a követelés megvásárlását követően nem 15 nappal, hanem csak jóval később, esetleg egyáltalán nem értesíti ügyfelét e tranzakcióról. A felügyeleti szabályozással ellentétesen a tartozás rendezését követő 30 napon belül nem adtak erről szóló igazolást az adós részére, illetve - szintén az ajánlásban megfogalmazottaktól eltérően - a követeléskezelés lezárultát követő esetleges maradványösszeget nem utalták vissza 5 napon belül az ügyfél számára. Két követeléskezelő a fogyasztókkal való kapcsolattartás (telefonbeszélgetések) során megtévesztő, félrevezető információkat nyújtott az adósoknak, vagy egyenesen pszichés nyomást gyakorolt azokra.

A követeléskezelési tevékenység a kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztókat közvetlenül érintő tevékenység, ezért az MNB kiemelten fontosnak tartja a meglévő szabályok betartásának ellenőrzését és a szabályozás további szigorítását. Ennek érdekében a jegybank a közeljövőben további lépéseket tesz - fogalmaz a jegybank közleménye.

QP | Quality Placement