Az elmúlt hónapok tárgyalásainak eredményeképpen március 31-én lezárult az az akvizíciós folyamat, amely során a Tempo Egészségpénztár beolvadt a Patikapénztárba. Az eljárást a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által a Tempo élére 2021. január 29-én kirendelt felügyeleti biztos is segítette.

A beolvadást megelőzően részben sor került az MNB által a Tempo számára korábban előírt, a pénztári vagyont érintő kötelezettségek végrehajtására. A pénztár többek között elszámolta az értékvesztést a birtokában lévő vállalati kötvények leértékelése után, s az abból eredő árfolyamveszteséget kimutatta a pénztártagok egyéni számláján.

A negyedik legnagyobb pénztárba olvadt be

A pénztári piac két, több mint húszéves múltra visszatekintő, független szereplőjének egyesülésével a Tempo Egészségpénztár tagjainak tagsági jogviszonya 2021. április 1-től automatikusan a Patikapénztárban folytatódik. Ezzel a Patikapénztár megerősítette piaci pozícióját: a szektor negyedik legnagyobb szereplőjeként a bank- és biztosító független kassza taglétszáma meghaladja a nyolcvanezer főt, a vagyona több mint ötmilliárd forintra nőtt.

Az akvizíció célja, hogy a Patikapénztár az elkövetkező években tovább növelje súlyát az egészségcélú megtakarítási piacon, új, innovatív megoldásokkal szélesítse szolgáltatáspalettáját és informatikai fejlesztéseinek köszönhetően fokozza az ügyfélélményt, csökkentse szerződéses partnerei adminisztrációs terheit.

A Tempóval korábban voltak problémák. A jegybank 2019 februárjában kötelezte a pénztárat arra, hogy szüntesse meg jogsértő tulajdonát egy kft.-ben, számolja el az értékvesztést a birtokában lévő vállalati kötvények leértékelése után, s mutassa ki a pénztári egyéni számlákon az árfolyamveszteséget az e kötvényekkel végzett korábbi ügyletei nyomán. A jegybank a jogszabálysértések miatt akkor 10 millió forintos bírságot is kiszabott a - mérete és kezelt vagyona alapján a pénzügyi rendszerre kockázatot nem hordozó - pénztárra.