A pénzügyi intézményeknek a deviza alapú kölcsönöknél az elszámolást 2015. március 1. és április 30. között kellett postára adniuk a fogyasztók részére. A véghatáridő alól csak az az eset képez kivételt, ha az adott pénzügyi intézmény - szerződési feltételek tisztességességének megállapítása iránt indított - bírósági pere 2015. március 1-ig nem zárult le. Ebben az esetben ugyanis az elszámolás megküldésének határideje a per befejezésétől számított 60. nap - írja közleményében az MNB.

Az MNB a törvényi határidő leteltét követően megállapította, hogy a - portugál tulajdonú, autóhitelekkel foglalkozó - Banif Plus Bank Zrt. több mint 35 500 darab szerződése kapcsán mulasztotta el megküldeni az elszámolásokat a fogyasztók részére. A jogszabálysértés alapján az MNB ma publikált határozatában arra kötelezte a Banif Plus Bankot, hogy elszámolási kötelezettségének haladéktalanul tegyen eleget, emellett a késedelem mértékére tekintettel 18 millió forint bírságot szabott ki a hitelintézettel szemben. Az elszámolások megküldésére várhatóan 2015. május végéig kerülhet sor a Banif Plus Bank esetében.

Az MNB további pénzügyi intézményeknél is vizsgálja, hogy történt-e mulasztás az elszámolások megküldésével összefüggésben, ezek esetében azonban a Banif Plus Bankéhoz képest jóval kisebb számú késedelmes értesítőről van szó. Amennyiben e további pénzügyi intézményeknél megállapítható a jogsértés, akkor a jegybank valamennyi körülményre tekintettel dönt a szankció jellegéről és mértékéről.

Az MNB az elszámolás maradéktalan végrehajtása érdekében 2015 februárja óta valamennyi érintett pénzügyi intézményre kiterjedő témavizsgálatot folytat. Ennek során kiemelt figyelmet fordít a fogyasztói tájékoztatás megfelelőségére, hiányosság észlelése esetén pedig azonnal és határozottan fellép azok megszüntetése érdekében - írta közleményében a Magyar Nemzeti Bank.

QP | Quality Placement