A felhívással induló tárgyalásos eljárás felhívását az ajánlatkérő Budapesti Közlekedési (BKV) Zrt. tette közzé az uniós közbeszerzési közlönyben.

A tender célja nem a prototípus tervezőjének a kiválasztása, hanem csak annak az előkészítése. Így a nyertesnek - egyebek mellett - ismertetnie kell a járműbeszerzést megalapozó körülményeket, a járműbeszerzést és üzembehelyezést szabályozó nemzetközi és magyar előírásokat, el kell készítenie az új járműbeszerzés részletes tanulmánytervét, a járműszállítás ütemezését és organizációját. Elemeznie kell a járműbeszerzési változatokat, továbbá költségbecslést és kockázatelemzést is kell készítenie.

A BKV az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi alkalmasságára vonatkozó követelményeket nem írt elő. Viszont fel kell mutatniuk - referenciaként - az elmúlt hat évből legalább egy városi kötöttpályás közlekedési projektre vonatkozó, komplex (több szakterületre kiterjedő) megvalósíthatósági tanulmányt és minimum egy, városi vasúti jármű elvi előzetes típusengedély összeállítása és hatósági engedély megszerzése tárgyú dokumentációt.

A tenderre július 15-ig lehet jelentkezni. Az ajánlattételre kiválasztott jelentkezőket augusztus 15-ig értesíti a BKV. Az értékelésnél a minőség 20, ár pedig 80 súlyszámmal szerepel.