Két német székhelyű cég, a HeidelbergCement és a Schwenk közös leányvállalatuk, a Duna-Dráva Cement Kft. révén tervezik a munltinacionális Cemex horvátországi ágazatának közös felvásárlását.

Az Európai Bizottság részletes vizsgálatban méri fel, hogy a tervezett tranzakció összeegyeztethető-e az Európai Unió összefonódás-ellenőrzési rendeletével. A testület ugyanis aggályosnak találja, hogy az átvétel csökkentheti a versenyt a szürkecement - szélesebb értelemben az építőipar - horvátországi piacán.

A felvásárlást tervező cégek Magyarországon és Horvátországban vásárolnák fel a jelenleg a Cemex tulajdonában álló eszközöket. Az érintett felek kérésére az ügylet magyarországi részét a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálja, így a brüsszeli testület vizsgálata a Cemex horvátországi eszközeinek felvásárlására szorítkozik.

A HeidelbergCement és a Schwenk németországi építőanyaggyártó vállalatok, amelyek közös érdekeltsége a magyar Duna-Dráva Cement Kft. A kft. egyéb más tevékenység mellett szürkecemetgyárat üzemeltet a bosznia-hercegovinai Kakanjban. A Cemex Horvátország leányvállalata a Cemex csoportnak, amely egyúttal globális építőanyag-beszállító is. Egyéb más tevékenység mellett a Cemex horvátországi leánya három cementüzemet is üzemeltet Splitben és több cement illetve keverés-kész beton üzeme van Horvátországban.

QP | Quality Placement