A FOE arra hívja fel a figyelmet, hogy nem csak az ünnepek előtt, de azt követően is megfontoltan hozzunk döntéseket és legyünk körültekintőek különösen akkor, ha termékbemutatón vásárolunk. Hiába ugyanis a jogszabály biztosította indokolás nélküli elállás joga, azt nem gyakorolhatjuk, hogyha a vállalkozás telephelyén történik a termékbemutató és a szerződés tartalmazza, hogy ott vásároltuk meg a több százezer forintos termékeket. Épp ezért kell magát az aláírandó papírokat is alaposan áttanulmányozni aláírás előtt, ráadásul az sem ritka, hogy bizonyos cégek tisztességtelen szerződési feltételeket tartalmaznak.

A Fővárosi Törvényszék a kapcsolódó, jogerős ítéletében azt mondta ki, hogy semmis a Royal Life International Kft. alábbi szerződési feltétele: "A felek megállapodnak a szerződés aláírásával, hogy olyan higiéniai jellegű termékek is kerülhetnek értékesítésre (például infra, mágnes terápiás ágybetét stb.), amelyek vonatkozásában a Ptk. 320. § (3) bekezdése alapján a vevő átvételtől való elállási jogát a csomagolás felbontása után nem gyakorolhatja és tudomásul veszi, hogy a termék(ek) visszaadására nem jogosult."

A szerződési feltétel semmisségét a Royal Life International Kft-vel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal állapította meg a bíróság, egyúttal kötelezte arra is a vállalkozást, hogy törölje az általános szerződési feltételekből a vonatkozó részt és a továbbiakban ne alkalmazza. A cég elsősorban egészségügyi, háztartási termékeket kínál bemutatóin, kiemelten az idősebb, nyugdíjas, illetve beteg fogyasztók részére. Az egyes termékek értéke akár a több százezer forintot is elérheti, ezért kiemelten fontos, hogy a fogyasztók - amennyiben otthon nyugodt körülmények között átgondolják a döntésüket - élni tudjanak a jogszabály biztosította indokolás nélküli elállási joggal, melyet a vállalkozás megpróbált korlátozni a szerződésekben.

Csak ebben az esetben nem lehet elállni a vételtől

A kereset benyújtásakor még hatályban lévő, az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) kormányrendelet egyértelműen és kizárólagosan meghatározta azt az okot, amely esetében nem gyakorolhatja a fogyasztó az elállás jogát. Ez az egyetlen ok: ha a terméket nem tudja teljes egészében visszaszolgáltatni. A jogszabály azt is kifejezetten megtiltja, hogy a fogyasztó lemondjon az elállási jogáról.

Az ítélet indokolása szerint ugyanis a csomagolás felbontása nem jelenti azt, hogy a fogyasztó ne tudná teljes egészében visszaszolgáltatni a terméket, tehát a szerződés ezen pontja olyan korlátozást tartalmaz a fogyasztó elállási jogának gyakorlására vonatkozóan, melyet tilt a jogszabály.

Semmis!

A Royal Life International Kft-nek egy országos napilapban és a www.royal-life.hu honlapon az alábbi szövegű közlemény közzétételéről kell saját költségére gondoskodnia: "A Fővárosi Törvényszék a Royal Life International Kft.-vel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal megállapította, hogy a Royal Life International Kft. által alkalmazott általános szerződési feltételek 8. pontjának azon feltétele, amely szerint "A felek megállapodnak a szerződés aláírásával, hogy olyan higiéniai jellegű termékek is kerülhetnek értékesítésre (például: infra, mágnes terápiás ágybetét stb.), amelyek vonatkozásában a Ptk. 320. § (3) bekezdése alapján a vevő átvételtől való elállási jogát a csomagolás felbontása után nem gyakorolhatja és tudomásul veszi, hogy a termék(ek) visszaadására nem jogosult." semmis. A semmisség oka, hogy a szerződési feltétel sérti a fogyasztók jogszabályban biztosított elállási jogát."

A cég honlapjának főoldala cikkünk megjelentésekor. Az aloldalak elérhetőek.
Kép: A nagyobb képért kattintson!

Azt hozzá kell tenni, hogy a jelenleg hatályos, fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet értelmében nem gyakorolható az indokolás nélküli elállási jogolyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Ide forduljon, ha vitába keveredik a termékbemutatós céggel!

Épp ezért a fogyasztóknak körültekintően kell ez esetben is eljárniuk, előfordulhat például, hogy az árucikk visszavételét megtagadják később higiéniai okokra való hivatkozással akkor, amikor az nem is lenne indokolt a termék jellege alapján. Ha pedig a fogyasztó vitába keveredik egy termékbemutatós céggel, javasolt a fővárosi és a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulnia a vita gyors, ingyenes rendezéséért.