A PSZÁF megállapította, hogy a Quaestor Országos Magánnyugdíjpénztár a korábbi felügyeleti határozatban foglalt előírásokat nem teljesítette maradéktalanul. A felügyelet többek közt kötelezte a pénztárat, hogy a jövőben a tagdíjfizetés elmaradása esetén a tagok, a munkáltatók és az APEH felé küldött megkereséseket megfelelően dokumentálja. A pénztárnak emellett a jövőben az éves beszámoló kiegészítő mellékletét a jogszabályi előírások szerint kell elkészítenie, szabályzatait a jogszabályoknak meg kell feleltetnie, az ideiglenes munkajövedelemmel nem rendelkező tagokkal a tagdíjfizetésre vonatkozóan a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell megkötnie a megállapodást. A PSZÁF Májer Zsoltot, az igazgatótanács elnökét 200 000 forint bírság megfizetésére kötelezte. A felügyelet az Aranyhíd Országos Nyugdíjpénztár működésében is talált kivetnivalót. A PSZÁF egyebek mellett arra kötelezte a pénztárat, hogy 2002. december 31-ére vonatkozóan a pénzügyileg realizált bevételek és a pénzügyileg teljesített kiadások különbözeteként rendelkezésre álló befektethető és befektetett vagyon egyezőségét mutassa ki, és az azt alátámasztó dokumentumokat a felügyeletnek küldje meg. A PSZÁF felszólította az Aranykort, hogy a tagsági viszonyukat megszüntető tagokkal az elszámolási szabályzatában és a jogszabályi előírásokban foglaltak szerint járjon el, hozamrátáit pedig a jogszabályok szerint számolja ki. A felügyelet Egeli Zsoltot, a pénztár igazgatótanácsának elnökét 50 000 forint összegű bírság megfizetésére kötelezte.