A hazai cégek 2007 első félévére szóló üzleti várakozásaiban nagyfokú bizonytalanság érezhető. Az elemzői előrejelzések szerint az ideinél valamivel kedvezőbb külső konjunkturális környezetben a hazai reálgazdaság egyes teljesítménymutatói javulnak. 2007-ben a GDP növekedése 2,4 százalék körül várható és a fejlődés szerkezete némiképp eltér a korábbitól. A GDP növekedését az export dinamikus bővülése tartja fenn. A magyarországi kis- és középvállalatok rövid távú fejlődési esélyeit negatívan érinti a háztartások csökkenő fogyasztása és a gyorsuló infláció. A cégek növekvő adó- és járulékterhe, a közszolgáltatások áremelése az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítását előtérbe helyező gazdaságpolitika elkerülhetetlen következménye. A kis- és középvállalati szektor 2007 első félévére a nemzetgazdaság helyzetét valamivel borúlátóbban értékeli, mint saját lehetőségeit. Az elmúlt hónapokban tapasztalt véleményingadozás a Konvergencia Program megvalósítását itthon övező, szkeptikus állásfoglalások következménye. Az EU gazdasági szakértői az egyensúlyjavító és reformintézkedések megvalósítását reális célkitűzésnek értékelik. Véleményüket a tőzsdei folyamatok, a forintárfolyam erősödése és a befektetői bizalom érezhető megnyilvánulásai támasztják alá. A következő fél évre a nemzetgazdaság javuló kilátásaiban bízik a hazai vállalatok 13 százaléka. A pesszimista válaszok aránya megegyezik a novemberivel, 54 százalék. Saját vállalkozásuk féléves kilátásait optimistán ítéli meg a cégek 15 százaléka, a pesszimista válaszok aránya fél éves összehasonlításban kedvező, 41 százalék. A vállalkozások korábbinál szűkebb köre számol a teljesítménye pár hónapon belüli bővülésével. Az optimista cégek aránya decemberben mindössze 18 százalék, hasonló az októberi előrejelzéshez. A következő évben a KKV-k 28 százaléka erősödő piaci versenyt feltételez, új, tőkeerős versenytárs megjelenésétől tart 38 százalékuk. A két mutató mérsékelt növekedése a hazai versenyhelyzet élénkülésére utal. A KKV szektor beszállítói lehetőségeinek megítélése az elmúlt fél évben ingadozott. Jelenleg a vállalkozások kevesebb mint egynegyede tartja magát esélyesnek a multinacionális vállalatokkal való sikeres együttműködésre. 2007 első félévében a hazai kis- és középvállalatok gazdálkodási körülményei romlanak az előző évekéhez képest. A cégek értékesítési lehetősége a belföldi vásárlóerővel párhuzamosan szűkül, ez a körülmény nemcsak fejlődésüket korlátozza, de sok vállalkozás esetében a fennmaradás esélyét is rontja. A külpiaci lehetőségek bővülése elsősorban a versenyképes középvállalatoknak kedvez. A KKV szektor előrejelzése szerint tevékenységének bővítését legnagyobb mértékben a belföldi piac szűkülése akadályozza. A korábbi hónapokhoz képest jóval nagyobb súllyal került második helyre a tőkehiány és harmadikra a piaci verseny. 2007 júniusáig a vállalkozások többsége (67-63%-a) készletállománya szinten tartására törekszik. Saját előállítású készletei növekedésével a cégek 17 százaléka, csökkenésével 16 százalékuk számol. A működéshez tárolt alapanyagok és félkész termékek állománya kismértékben csökken, a vállalatok 13 százaléka szerény készletnövelést, egynegyedük fél éven belül készletcsökkentést tervez. A rövid távú hazai értékesítési lehetőségek megítélése visszafogottabb. Bár a pesszimista válaszok aránya november óta nem változott, 39 százalék, az optimista cégek köre 10 százalékra szűkült. A külpiaci értékesítés lehetőségének megítélése is kedvezőtlenebb. Rosszabbodó esélyekkel az előző havi 3 százalékkal szemben egytizedük számol, változatlanságot háromnegyedük feltételez. A KKV-k pénzügyi helyzete 2007-ben várhatóan nem javul, a közterhek és a működési költségek növekedése sok cég számára komoly nehézséget fog jelenteni. Decemberben a hazai vállalkozások 37 százaléka nem számol likviditási helyzete rövid távú változásával. Egy hónap alatt 34 százalékról 46 százalékra emelkedett a romló pénzügyi helyzet kialakulását prognosztizáló cégek aránya. A likviditási nehézségek leküzdésére a vállalatok többsége pénzintézeti hitel felvételét, másodsorban fejlesztései elhalasztását tartaná megoldásnak. 2006-ban az állóeszköz-felhalmozás növekedése megtört, a kedvező tendencia ellentétes irányba fordult. A beruházási tevékenység csökkenésében a tavalyi magas bázis mellett a bizonytalan üzleti környezet és a kormány takarékos gazdaságpolitikája játszott szerepet. Jövőre, különösen az uniós források és a működőtőke-beáramlás bővülése miatt élénkülő fejlesztésekkel számolunk. 2006 végén a hazai vállalkozások beruházási hajlandóságát összegző mutató 31 százalék, november óta tíz százalékkal csökkent. Ezzel a cégek fejlesztési elkötelezettségének tendenciája irányt váltott, folytatta két éve tartó csökkenő pályáját. A cégek beruházási tevékenységét korlátozó tényezők sorában november óta némiképp változott a sorrend. Első helyen az alacsony belföldi kereslet áll, ezt követi a finanszírozás nehézsége. A kis- és középvállalatok előrejelzése szerint kapacitáskihasználtságuk a jövő év első hónapjaiban nem fog megváltozni. Részben felesleges termelési háttér jellemzi a cégek felét, szűk kapacitás mindössze 2 százalékuknál okozhat feszültséget. Novemberben folytatódott az év második felére jellemző inflációs tendencia. Az egy évre visszatekintő pénzromlási mutató 6,4 százalékra nőtt, döntően az élelmiszerek áremelkedése miatt. A 2006 decemberi felmérés szerint a kis- és középvállalati szektor - figyelmen kívül hagyva az első félévi kedvező tendenciát - 2006-ra átlagosan 6,0 százalékos inflációt prognosztizál,. A decemberre vonatkozó 12 havi árindex, a cégek szerint 5,8 százalék lehet. Decemberben a KKV szektor saját hatáskörű értékesítési áremelési törekvése átlag 3,4 százalék, alacsonyabb a novemberi értéknél.