A rendeletet kedden fogadta el az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa.

A bejelentés szerint az alapmódszertant szabályozó rendelet kizárólag a problémamentes szerződések elszámolására terjed ki, amelyek esetében a fogyasztó egyszer sem esett késedelembe, illetve nem részesült semmilyen kedvezményben. A rendelet november elején lép hatályba.

A pénzügyi intézmények tisztességtelen szerződéses kikötései kapcsán a 2014. évi XXXVIII. törvény megteremtette az elszámolás elvi lehetőségét, míg a 2014. évi XL. törvény meghatározta a fogyasztókkal való elszámolás elveit és keretrendszerét. Ez utóbbi jogszabály felhatalmazta az MNB elnökét arra, hogy a jegybank speciális szaktudását felhasználva az elszámolás részletszabályait rendeletben szabályozza.

A hónap második felében még további három rendeletet alkot az MNB. Az egyik a kedvezményekkel, illetve késedelemmel érintett szerződésekre vonatkozó elszámolási módszertant szabályozza, egy másik pedig a végelszámolás vagy felszámolás alatt álló pénzügyi intézmények elszámolási módszertanát, valamint az elszámolási fordulónapokat és a pénzügyi teljesítés határidejét fogja szabályozni. MNB rendelet szabályozza majd a fogyasztók tájékoztatását rögzítő előírásokat is.

A pénzügyi intézmények a kedden elfogadott rendelet szerint három módszertan közül választhatnak a fogyasztókkal való elszámolás során, egy intézmény azonban csak egy kiválasztott módszertant alkalmazhat a rendelet hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződésekre. Mindhárom módszertan alapját a fogyasztói túlfizetés tőke-előtörlesztésként való elszámolása adja és teljesen azonos eredményre vezet. Az MNB a választási lehetőség megteremtésével lehetővé teszi, hogy a pénzügyi intézmények belső elszámolási rendszereik sajátosságait figyelembe véve a lehető leggyorsabb, leghatékonyabb módon végezhessék el az elszámolásokat.

A kedvezményekkel, illetve késedelemmel érintett szerződésekre vonatkozó elszámolási módszertant szabályozó jogszabály már csak egyféle módszertant tartalmaz majd és az első rendelet módszertanát egészíti ki.

A jegybank azt is bejelentette, hogy a fogyasztók tájékoztatását rögzítő rendelet elfogadásáról tájékoztatja majd a közvéleményt, ezzel egyidejűleg részletes ismertetést ad a fogyasztók teendőiről és a határidőkről. Mivel a pénzügyi intézmények is csak ezt követően tudnak bővebb tájékoztatást adni, a fogyasztóknak az elszámolással összefüggésben a negyedik MNB rendelet megjelenéséig nincs teendőjük. A három rendelet kialakításánál az MNB szintén folyamatosan egyeztet a piaci szereplők képviselőivel.