Ezekben a hetekben az Erste Bank is - a többi érintett pénzügyi szolgáltatóhoz hasonlóan - az elszámolás és forintosítás keretében végrehajtja azt korábban soha nem látott logisztikai feladatot jelentő munkát, amikor a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések és lízingszerződések ügyében március 1. és április 30. között postára adják a hitelesek tájékoztató leveleit. Ebben a levélben kapják majd az Erste ügyfelei egyedi azonosító kódjukat is, amellyel további részleteket találhatnak az elszámolás a forintositas.hu oldalon

Mik a legfontosabb teendőim?

QP | Quality Placement
 • Alapesetben, amennyiben Önnek érvényben lévő, a forintosításban és/vagy az elszámolásban érintett hitelszerződése van, jelenleg nincsen teendője.
 • Amennyiben deviza alapú kölcsönszerződése van, a bank 2015. március 1. és április 30. között postázza Önnek az elszámoló levelet. Ebben részletesen szerepel, hogy milyen döntési lehetőségei vannak, illetve ezekben az esetekben milyen teendői lesznek.
 • Amennyiben 2011-2012-ben kedvezményes fix árfolyamon végtörlesztette tartozását, akkor 2015. március 1-31. között kérheti egykori bankjától, hogy készítse el az elszámolást.
 • Ellenőrizze lakcímét! Akinek a hitel- vagy lízingszerződés megkötése óta, vagy akár csak az elmúlt időszakban megváltozott a címe - például elköltözött - akkor mindenképpen ellenőrizze, hogy ezt a változást bejelentette-e a bankjánál! Ez akkor is lényeges, ha bármilyen okból már megszűnt a szerződése, hiszen a bankok visszamenőleg ezekkel a hitelesekkel is elszámolnak. Ha nem jelentette be bankjánál a címváltozást, ezt a bankfiókban személyesen teheti meg - érdemes minél előbb sort keríteni erre! Ehhez legyenek Önnél a személyi azonosító okmányai (személyi igazolvány és lakcímkártya)!
Ezek a legfontosabb dátumok
2015. január 1.Az árfolyamot a deviza jelzáloghiteleknél a törvényben meghatározottak szerint rögzítették (256,47 forint/svájci frank; 308,97 forint/euró), ami a továbbiakban nem változik.
2015. február 15-tőlA bankok a februári törlesztőben már a fair banki törvényben meghatározott forint fair kamatot alkalmazzák.
2015. február 1.és március 31. között Valamennyi deviza alapú hitelügylet elszámolása megtörténik. Az elszámolást követően kizárólag a jelzáloghiteleket forintosítják. A hitel már a végleges kondíciókat veszi fel.
2015. március 1. és április 30. közöttA bankok kipostázzák az érintetteknek az elszámoló levelet.

 

Így számolják ki a bankok a visszatérítést

Speciális eset: végtörlesztés

Az elszámolásnál speciális szabályok vonatkoznak azokra, akik 2011-2012-ben kedvezményes fix árfolyamon végtörlesztették a tartozásukat. Ők 2015. március 1-31. között 10 ezer forintos díj ellenében kérhetik egykori bankjuktól, hogy készítse el az elszámolásukat. A díj megfizetése alól csak az mentesül, aki a végtörlesztés érdekében forint kölcsönszerződést kötött, de neki is jeleznie kell az igényét még márciusban.

Azzal azonban mindenképpen érdemes kalkulálni, hogy nagy valószínűséggel az egykor igénybe vett árfolyamkedvezmény nagyobb volt az elszámolás miatt kiszámított összegnél, így nem keletkezik visszatérítés. Ha mégis, a kedvezménnyel csökkentett fogyasztói követelés és a 10 ezer forint is visszajár. A végtörlesztőnek a bank az elszámolást november 30-ig küldi meg.

Fontos tudni, hogy a legnagyobb összeg a folyamatosan jól teljesítő ügyfeleket illeti meg több okból is: egyrészt a bankok a ténylegesen megtörtént teljesítéseket tudják újraszámolni, másrészt a késedelmes törlesztésnél a visszatérítés összegét elsősorban az elmaradás rendezésére fordítják. Azonban azzal is érdemes számolni, hogy a élő szerződésnél visszatérítést legtöbbször nem készpénzben kapja az ügyfél, hanem azt beszámítják a fennálló hitelébe, tartozásába.

 • 1. lépés: a bank a folyósított hitelösszeget az MNB középárfolyamán újraszámolja, tehát úgy számolja ki, mintha árfolyamrés nélkül történt volna a folyósítás. Ebből adódik egy olyan különbözet, amellyel az ügyfelek túlfizették az adott törlesztést.
 • 2. lépés: a bank a hitelfelvétel óta eltelt időszak minden hónapjára kiszámolja a különbözetet az adott hónapban megtörtént tényleges befizetés, valamint az MNB-középárfolyam és a tisztességes kamat alapján kiszámolt fizetési kötelezettség között. Ez a kamatemelésekből és az árfolyamrésből adódó túlfizetéseket jeleníti meg.
 • 3. lépés: az így kiszámolt túlfizetést minden hónapban levonják a tőkéből és a következő hónapra teljesítendő fizetési kötelezettség összegét a módosult tőketartozás alapján határozzák meg.
 • 4. lépés: a következő hónapban ugyanígy kiszámolják a különbözetet a megtörtént tényleges befizetés, valamint a már csökkentett tőke, az MNB-középárfolyam és a tisztességes kamat alapján, a túlfizetést pedig ismét levonják a tőkéből.
 • 5. lépés: a bank a számításnál - a jogszabály szerint - figyelembe veszi a visszatérítés mértékét csökkentő tényezőket is (ügyfélnek nyújtott korábbi kedvezmények, például ha tőkét, kamatot, díjat engedett el, vagy kedvezményes árfolyamot alkalmazott).
 • 6. lépés: miután a hitelszerződés minden egyes hónapjára megtörtént a számolás, kijön a végleges különbség a ténylegesen megtörtént befizetés, valamint a tisztességes befizetési kötelezettség között: ez a fogyasztói követelés, amelyet visszajár az ügyfélnek.
 • 7. lépés: az elszámolást követően fennálló tartozásokat frankhiteleknél 256,47, euróhiteleknél pedig 308,97 forintos árfolyamon váltják át a bankok forintra. Ennek eredményeként az elszámolás során csökkentett tartozás forintösszege várhatóan tovább csökken.

Figyelem: az elszámolás nem vonatkozik 2004. május 1. előtt kötött deviza alapú és deviza jelzálogkölcsönökre, a forint hitelekre, az autóhitelekre, az áruhitelekre, a személyi kölcsönökre, a folyószámlahitelekre, a hitelkártyára, valamint az állami támogatással nyújtott lakáscélú forint hitelekre.

Mindenki információra éhes

A jelenlegi, várakozással teli helyzetben az ügyfelek nagy része információra szomjazik - derült ki az Erste Bank februári közepi felméréséből, ahol 501 devizahiteles ügyfelet kérdeztek meg. Eszerint az ügyfelek az elszámolással, forintosítással összefüggésben a banki ügyfelek tájékozottsága igencsak vegyes: 38 százalék mondta azt, hogy nem igazán tájékozott és csak részletinformációk birtokában van, 12 százalék nem tartja tájékozottnak magát, míg csupán 6 százalék tud minden információt, 43 százalék pedig úgy érzi, hogy a fontos tudnivalók zömével tisztában van. Információkat túlnyomórészt a bankjuktól várnak (95 százalék), de emellett az államtól (12 százalék), és a felügyeleti szervektől (NAV, MNB) is számítanának ilyenre.

A felmérésből az is kiderül, hogy amikor saját maguk próbálnak utánajárni a dolgoknak, akkor az ügyfelek leginkább az interneten jutnak információhoz (46 százalék), emellett a bankfiókban (42 százalék) és a bank weboldalán (10 százalék) informálódnak leggyakrabban. Az Erste Bank a Forintositas.hu oldalt azért hozta létre, hogy minden, az elszámolással és a forintosítással kapcsolatos kérdésre megadja a választ.

Megjött a levelem, mit tegyek?

Az elszámolólevél kézhezvételét követően több lehetőség közül is választhat az érintett ügyfél.

Az elszámolás és a forintosítás során a bankok a jogszabályok és az MNB által előre meghatározott képletek alapján járnak el. A tájékoztató levelek adattartalmát is előre meghatározta a jegybank, így az ügyfelek biztosak lehetnek abban, hogy az elszámolásuk pontos, és szabályos. Ám mégis van lehetőség további, részletesebb, személyre szabott információt kérni az elszámolással és forintosítással kapcsolatosan.

1. Ha az ügyfél egyetért: Amennyiben az ügyfél elfogadja a bank által küldött elszámolást és szerződésmódosítást, akkor nincs további teendője, megkapja a visszatérítést, illetve a kölcsönszerződése az új, kedvezőbb feltételekkel megy tovább.

2. Ha az ügyfél szeretne elmélyülni: Az Erste Bank ügyfelei az elszámolással összefüggő részletes és teljes körű adatszolgáltatást az erre a célra létrehozott internetes felületen (www.forintositas.hu) egyedi belépési kód segítségével tudják megtekinteni. A részletes elszámolás megtekintéséhez két adatra lesz szükség, amelyeket az elszámoló levél tartalmaz: az egyik egy egyedi bejelentkezési azonosító, a másik pedig szintén az ott leírt módon képződő jelszó.

3. Ha az ügyfél panaszt tesz: Amennyiben az elszámolásban vagy a szerződésmódosításban számszaki hibát talál, akkor a banknál panaszt tehet. Ezt kizárólag írásban, az elszámolólevél kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megtenni. (Ha az ügyfél a panasz benyújtásában akadályoztatva volt, a panaszt az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig nyújthatja be.) A késve érkező panaszt elutasítják, az időben megküldött panaszt viszont 60 napon belül írásban megválaszolják a bankok.

A panaszra érkezett banki válasz átvételétől számított 30 napon belül az ügyfél a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) fordulhat, ha:

 • úgy véli, hogy a bank számolási hibát vétett,
 • nem kapott elszámolást, de a banknak az adós szerint elszámolási kötelezettsége van feléje,
 • a 30 napos határidő elmulasztása miatt utasították el a panaszt, ám az adós úgy véli, hogy határidőn belül élt panasszal.

A PBT határozatának közlésétől számított 30 napon belül mind az ügyfél, mind a bankok polgári nemperes eljárás keretében kérhetik a bíróságtól a határozat megváltoztatását.

Mi van, ha nem érkezik meg a levél?

Ki maradhat devizában?

Legalább az egyik követelménynek meg kell felelni:
- igazolt rendszeres jövedelme van a devizanemben,
- az MNB új jövedelemarányos törlesztőrészlet (jtm) mutatója alapján jogosult lenne a devizahitel felvételére,
- a hitel legkésőbb 2020. december 31-én lejár,
- a forintosítás nyomán a hitel kamata magasabb lenne, mint az eredeti vagy a 2014. július 19-én érvényes kamat közül az alacsonyabbik.

Ha a bankok már valamennyi érintett ügyfél részére megküldték az elszámolást, ennek tényét 15 napon belül az internetes honlapjukon közzéteszik és valamennyi bankfiókjukban kifüggesztik. Amennyiben eddig az időpontig nem érkezik meg a levele, azonban úgy gondolja, hogy jogosult az elszámolásra, akkor a bank honlapján történő közzétételt követő 60 napon belül lehet panaszt benyújtani erről a bankhoz.

A forintosításban érintett szerződéseknél még egy döntési lehetősége van az ügyfélnek, miszerint élni kíván-e a forintosítással, vagy marad inkább devizában. (Az utóbbira bizonyos feltételek - ezek a keretesben olvashatók - teljesülése esetében van csak lehetőség). Az elszámolásról és a forintosításról szóló elszámoló levél kézhezvételét követően 30 napja van az ügyfélnek arra, hogy jelezze bankjának: szeretné, ha mellőznék hitelszerződésének forintosítását. Ehhez azonban meg kell felelnie a jogszabály által előzetesen meghatározott feltételek valamelyikének. Ha valaki így dönt, legfeljebb a hitel eredetileg számítható kamata vagy referenciakamatozású hitel esetén kamatfelára számítható fel, a hitel devizaneme pedig visszaáll. Azok az ügyfelek, akik élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, egyúttal vállalják, hogy az árfolyamgát biztosította kedvezménytől a továbbiakban elesnek.

Ha Erste-ügyfélként szeretne több információt a folyamatról, online, telefonon és személyesen is tájékozódhat!
A forintositas.hu oldalon részletes információt talál az elszámolásról, annak törvényi hátteréről, az MNB által közétett anyagokról és teendőkről, valamint a legfrissebb híreket is nyomon követheti. E-mail üzenetet küldhet, vagy ingyenes, internet alapú hívást kezdeményezhet.
Telefonon a 06 40 222 222 telefonszámon áll a bank rendelkezésre, válassza a 6-os menüpontot!
Ha személyesen szeretne felvilágosítást kapni, keresse fel bármelyik Erste bankfiókot; hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint az elszámolásban érintett szerződésének azonosító számát.