A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. június 15-én lehívta a Budapest Airport (BA) Zrt.-ben meglévő állami tulajdonú kisebbségi részesedés értékesítésére vonatkozó eladási opciót. Az eladási opcióról szóló értesítés rendelkezése alapján az Airport Hungary Tanácsadó Kft. az értesítés átvételétől számított 30 napon belül fizeti meg a részvénycsomag ellenértékét - tájékozatott a fejlesztési tárca.

A BA Zrt. állami tulajdonú kisebbségi részvénycsomagjának értékesítése nem a 2005-ös részvény adásvételi megállapodás módosításával, hanem a részvényesek között szintén 2005-ben kötött (és 2007-ben módosított) úgynevezett részvényesi megállapodásban rögzített eladási opciós jog érvényesítése útján történik meg. Az MNV Zrt. e részvényesi megállapodás rendelkezései szerint 2011 június 18-i jogvesztő határidővel élhetett az eladási opció lehívási jogával.

A korábbi privatizáció során befolyt 465 milliárd forintból a 75 százalék mínusz egy  szavazatnyi részvénycsomag vételára csak 60 milliárd forintot tett ki. A fennmaradó 405 milliárd forint a repülőtér 75 évre szóló vagyonkezelési jogának és az eladott eszközöknek az ellenértéke volt.

Az opciós részvények ára az opció lehívásának napján 36,6 milliárd forint volt. A részvény névértéke a BA Zrt. 30,5 millió euró összegű jegyzett tőkéjének egynegyede, mintegy 2 milliárd forint. A kisebbségi részvénycsomagra készített aktuális vagyonértékelés 31,8 milliárd forint értéket állapított meg. A fenti adatok alapján tehát a kisebbségi részvénycsomagot értékarányos áron adta el az állam.

A BA Zrt. által végrehajtott repülőtéri fejlesztések finanszírozási kamatterhe miatt az MNV Zrt. az egyébként is csak egy százalékos mértékű jogosultsága erejéig sem jutott osztalékbevételhez. A kisebbségi tulajdonos ellenőrzési lehetősége abban merült ki, hogy a Budapest Airport Zrt. többségi tulajdonosával vagy a társaság leányvállalataival kötött szerződésekhez az MNV Zrt. támogató szavazatára volt szükség.

Az állam a korábban megkötött vagyonkezelési és a kapcsolódó finanszírozási szerződések rendelkezései alapján a tulajdonosi pozíció megszűnését követően is ellenőrzi a BA Zrt. tevékenységét. A kisebbségi részvénycsomag értékesítése nem érinti a vagyonkezelési díjból (a társaság éves teljes árbevételének fél százaléka, minimum évi 750 ezer euró) való további részesedést, azt a BA Zrt. a vagyonkezelési szerződés időbeli hatálya alatt változatlanul köteles megfizetni az MNV Zrt. részére.