Felügyeleti intézkedéssel és egymillió forintos bírsággal zárult a Random Capital Broker Zrt.-nél a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) vizsgálata. A PSZÁF a honlapján közzétett határozat szerint célvizsgálatot végzett a társaságnál. A vizsgálat felszólította a céget arra, hogy nyilvántartási rendszerét március 31-ig alakítsa át úgy, hogy az egyes ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek az állománya mindenkor a valós képet mutassa, és azok állománya ellenőrizhető legyen. Felszólította továbbá arra is, hogy értékpapírkölcsön ügyleteinek nyilvántartását a jövőben úgy vezesse, hogy ügyfelei pénzügyi eszközeinek az állományáról valós képet adjon. A társaságnak április 15-ig belső ellenőri jelentésben kell beszámolnia a vizsgálat által feltárt hiányosságok maradéktalan megszüntetése érdekében megtett intézkedésekről.
QP | Quality Placement