A háztartások júliusban az előző hónaphoz hasonlóan forintban több hitelt vettek fel, mint amennyit törlesztettek, azaz nettó hitelfelvevők voltak, míg devizában többet törlesztettek, mint amennyit felvettek, azaz nettó törlesztők voltak.


Ennek fényében a háztartások hitelállománya összességében - az átértékelődés és egyéb változások hatásának figyelembe vétele nélkül - csökkent. Július folyamán a háztartások betétállománya csökkent, a betétkivonás mind forintban, mind pedig devizában meghaladta az elhelyezést.


A nem pénzügyi vállalatok forintban nettó hitelfelvevők, devizában nettó hiteltörlesztők voltak, összességében pedig több hitelt vettek fel, mint amennyit törlesztettek. Emellett forintban és devizában is több betétet helyeztek el, mint amennyit kivettek, így összességében a betétállományuk nőtt.


A szezonálisan nem igazított adatok szerint júliusban a háztartások hitelállománya tranzakciókból eredően (az átértékelődésektől és az egyéb volumenváltozásoktól megtisztítva) 13,3 milliárd forinttal mérséklődött. Ezen belül a forinthitel-felvétel 27,9 milliárd forinttal haladta meg a törlesztéseket, a devizahitelek állománya pedig a tranzakciókból eredően 41,3 milliárd forinttal csökkent.


A betétállomány a tranzakciókból eredően 37,2 milliárd forinttal csökkent, forintbetéteknél 13,8 milliárd forint, a devizabetéteknél pedig 23,4 milliárd forint nettó betétkivonásra került sor. A szezonálisan igazított, árfolyamszűrt adatok szerint a forinthitelek esetében a nettó hitelfelvétel 17,4 milliárd forint, devizahiteleknél a nettó hiteltörlesztés 32,5 milliárd forint volt.


A betétek esetében forintban 8,5 milliárd forint nettó betételhelyezés, míg a devizában 46,7 milliárd forintnyi nettó kivonás történt.


A szezonálisan nem igazított adatok szerint a nem pénzügyi vállalatok forinthiteleinek állománya a tranzakciókból eredően 45,9 milliárd forinttal nőtt, míg a devizahiteleinek állománya 26,3 milliárd forinttal csökkent. Összességében nettó hitelállományuk 22,3 milliárd forinttal nőtt.


A nem pénzügyi vállalatok betétállománya tranzakcióból eredően összességében 31,5 milliárd forinttal emelkedett, 2,1 milliárd forint nettó forintbetét-elhelyezés és 29,4 milliárd forint nettó devizabetét-elhelyezés történt. A szezonálisan igazított, árfolyamszűrt adatok szerint a forinthiteleknél 4,9 milliárd forint volt a nettó hitelfelvétel.


A nem pénzügyi vállalatok forintbetéteinél 18,0 milliárd forint, a devizabetéteknél 6,1 milliárd forint nettó betételhelyezés történt.


A külföldi kötelezettségek állománya júliusban a hitelintézetek mérlegfőösszegének 31,7 százalékát tette ki.

QP | Quality Placement