Ezzel az EMG Sziget Kft.-ben meglévő üzletrészének tulajdonjoga átszállt a Szigerta Invest Kft.-re és a Volt Invest Kft.-re. Az üzletrész adásvétel az Est Media Nyrt. tulajdonában lévő 2 százalékos szavazati jogot biztosító (vagyoni joggal nem rendelkező) Sziget Kft. üzletrészt nem érintette.

A szerződést kötő felek 2014. július 16-ig tartó vételi jogot alapítottak az EMG javára az értékesített 49 százalékos mértékű Sziget Kft. üzletrészre. A vételi jog az EMG egyoldalú nyilatkozatával lesz gyakorolható, a vételár pedig mintegy 830 millió forintnak a vételi jog gyakorlásáig terjedő időszakra eső kamataival növelt összege.

Július közepén eredménytelenül zárult az EMG a Sziget Kft.-ben meglévő 49 százalékos üzletrészének értékesítése. Emiatt az Est Media Nyrt. meghosszabbította a Wallis Asset Management Zrt.-vel kötött 300 millió forintos, illetve az EMG-t finanszírozó UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel kötött 350 millió forintos kölcsönszerződést.

A pénteki közlemény szerint most kivezethetők lesznek az Est Media könyveiből az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel és a Wallis Asset Management Zrt.-vel szembeni tartozások.