Az IFRS (nemzetközi pénzügyi jelentési szabályok) alapján készült gyorsjelentésben a társaság megjegyzi: a villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel visszaesésének egyik oka az egyetemes szolgáltatói szegmensnél a 2013. novemberi lakossági fogyasztókat érintő, mintegy 11 százalékot kitevő második rezsicsökkentés, másrészt visszaesett az értékesített mennyiség is.

A versenypiaci szegmensnél a piaci ármozgások, valamint az árfolyamváltozások hatására az értékesítési ár fajlagosan csökkent, viszont az értékesített mennyiség növekedése javította az értékesítési árbevételt.

Az Elmű Nyrt. magyar számviteli előírások szerinti adózott egyedi eredménye 4359 millió forint, amely a magyar előírás szerinti osztalék meghatározás alapját képezi és tartalmazza a kapcsolt vállalkozásoktól kapott 2013. évre vonatkozó osztalékát is (6021 millió forint).

Az Nyrt. saját tőke nagysága 145 396 millió forint volt a fél év végén, amely az előző időszak záró egyenlegéhez viszonyítva 11 571 millió forinttal csökkent.

Az üzemi tevékenység eredménye 7429 millió forint volt, amely 965 millió forinttal kevesebb az előző év azonos időszakában elkönyveltnél. Az értékesítési árbevétel 94,53 százalékát a villamosenergia üzletág (villamosenergia-értékesítés és rendszerhasználati díjak árbevétele energiaadó nélkül) árbevétele teszi ki, amely az előző év első hat hónapjához viszonyítva 467 millió forinttal, 0,44 százalékkal csökkent.

A társaság által az első fél évben fizetett nyereségadó 4144 millió forint volt. Ebből a helyi iparűzési adó 880 millió forint, az energiaellátók jövedelemadója 1238 millió forint, a társasági adó pedig 730 millió forintot tett ki.

Az Elmű Nyrt. három legnagyobb tulajdonosa a jelentés szerint az RWE Energy Beteiligungs GmbH 55,25 százalékos tulajdonrésszel, az ENBW Trust E.V. 24,94 százalékkal és az MVM Zrt. 15,63 százalékkal.

Az Elmű tájékoztatása szerint a konszolidációba bevont társaságok köre az előző évhez viszonyítva megváltozott, mivel a társaság 2014. február 19-én megvásárolta a 844 millió forint jegyzett tőkéjű RWE East Bucharest S.R.L 100 százalékos tulajdonát.