Az MNB hivatalból piacfelügyeleti eljárást indított a budapesti székhelyű, CD Insurance Kft. tevékenységének áttekintésére. Az eljárás azt kívánja megállapítani, hogy a társaság végez/végzett-e a jegybank engedélye nélkül, üzletszerűen a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben nevesített pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatást.

A bizonyítási eljárás során eddig beszerzett bizonyítékok alapján az MNB okkal feltételezi, hogy a CD Insurance Kft. a vizsgált időszakban kamat ígérete és visszafizetési kötelezettség vállalása mellett magyar ügyfelektől üzletszerűen gyűjtött betétnek nem minősülő visszafizetendő pénzeszközöket. A társaság ugyanakkor pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére nem rendelkezett és nem is rendelkezik engedéllyel.

Emiatt a jegybank ma közzétett végzésében - az MNB-ről szóló törvényben biztosított felhatalmazásával élve − azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a CD Insurance Kft. engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, a jegybanki engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen. Az MNB végzése semmilyen formában nem érinti a CD Insurance Kft. visszafizetési kötelezettségét a befektetők által a részére rendelkezésre bocsátott pénzösszegeket illetően. A piacfelügyeleti eljárásban ez idáig beszerzett bizonyítékok alapján a CD Insurance Kft. által végzett tevékenységhez olyan személyek kapcsolódhatnak, akik az engedély nélkül végzett portfóliókezelési tevékenységet végző KINGSBOURNE Ltd. társasághoz és - a nevezett szervezet részére bejelentés nélküli függő ügynöki (meghatalmazotti) tevékenységet végző - G7 Capital Kft.-hez köthetők. Az utóbbi két társaság tevékenységét az MNB korábban más piacfelügyeleti eljárásokban már szankcionálta.

A jegybank - eddigi gyakorlatával összhangban - már korábban közzétette a potenciális befektetőknek szóló felhívását honlapja Figyelmeztetések menüpontjában, jelezve, hogy a társaság nem szerepel az MNB nyilvántartásában. Emellett büntetőfeljelentést is tett az illetékes nyomozó hatóságnál az eddigi bizonyítékok alapján. A jegybank jelenlegi piacfelügyeleti eljárását határozattal zárja majd le, amelyet közzétesz internetes honlapján - olvasható a közleményben.