A csütörtökön ülésező pécsi közgyűlés úgy döntött, hogy a Pécsi Vízműveket Működtető Zrt.-t (Pécsi Vízmű Zrt.) a száz százalékos önkormányzati tulajdonú Tettye Forrásház Zrt.-vel beolvadás - jogutódlással történő megszüntetés - útján összevonja, miután annak többségi részvényeit megszerzi a francia Suez Environnement vállalatcsoporttól.

Páva Zsolt, Pécs polgármestere (Fidesz) a döntést azzal indokolta, hogy az önkormányzat és a francia vállalatcsoport közötti jogvitás helyzet lezárása következtében előálló új cégjogi viszonyok ésszerű és hatékony kezelése érdekében szükséges a tulajdonosi döntés a Pécsi Vízmű Zrt. és a Tettye Forrásház Zrt. egyesüléséről. Páva Zsolt megjegyezte: két víziközmű szolgáltató társaságot fenntartani tulajdonosi, gazdálkodási és ágazati-szakmai szempontból egyaránt felesleges és ésszerűtlen. A beolvadás folyamatának megindítására a Vízmű-részvények megszerzésének cégnyilvántartási átvezetését követő harminc napon belül kerül sor.

Egy euróért

Páva Zsolt április 26-án jelentette be, hogy Pécs jelképesen, egy euróért visszavásárolta a Pécsi Vízműnek a francia Suez Environnement vállalatcsoport által birtokolt tulajdonrészét. A korábban követelt 10 milliárd helyett a Sueznek 3 milliárd forint kompenzációt is fizetnek, amelyet a július 10-iki fizetési határidőig a kormány biztosít a város számára. A polgármester a bejelentéskor hangsúlyozta, hogy az önkormányzat a megállapodással jól járt, hiszen a 3 milliárd forintos kompenzálással szemben az elmúlt 3 és fél évben megtakarítottak a pécsi polgároknak 2,9 milliárd forintot, azaz ennyivel fizettek kevesebbet a szolgáltatásért. Hozzátette: ez idő alatt az új szolgáltatónak, a Tettye Forrásháznak pedig közel 500 millió forintos nyeresége volt.

Pécs 2009. október elején mondta fel a szolgáltatási szerződést, és vette át a városi vízközműveket, miután az addigi vízszolgáltató Pécsi Vízművel határidőre nem egyezett meg a kisebbségi tulajdon visszavásárlásáról. Az önkormányzat által megbízott biztonsági cég alkalmazottai ellenőrzésük alá vonták a vízmű épületét, és kizárták a Pécsi Vízmű vezetőit. Azóta Pécsen az önkormányzat által alapított Tettye Forrásház a szolgáltató.

A város és a kisebbségi tulajdonos francia Suez Environnement között azért romlott meg a viszony, mert az önkormányzat szerint a Pécsi Vízmű túl drágán szolgáltatott, nem a vízdíj csökkentését, hanem a terjeszkedést helyezte előtérbe. Emellett az önkormányzat sokallta a befektető osztalékát és egyéb járandóságait, amelyek a képviselők szerint egy százszázalékos városi tulajdonú vízszolgáltató esetén Pécset gazdagíthatnák. Az ügy érintettjei mintegy negyven jogi eljárást indítottak egymás ellen. A Suez 32,3 millió euró, azaz mintegy 10 milliárd forintról szóló beadványt nyújtott be a bécsi választott bírósághoz a Pécsi Vízmű székházának elfoglalásáért és a kiesett bevételért. A kárigényt Pécs "méltánytalannak és szándékosan túlzónak" tartotta.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara melletti választott bíróság jogszerűnek találta, hogy a város felbontotta a Pécsi Vízművel kötött üzemeltetési szerződést, a Tolna Megyei Bíróság azonban eljárási hiba miatt új eljárásra kötelezte a választott bíróságot. A döntést a Kúria elődje, a Legfelsőbb Bíróság is megerősítette. A Kaposvári Törvényszék időközben jogerősen kimondta: jogsértő volt a vízműszékház 2009. októberi birtokbavétele, az eredeti állapotot azonban nem állíttatta helyre, mert úgy találta, annyi változás állt be az ügyben, hogy ez nem indokolt.