A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korlátozott terjedelmű – kizárólag a biztosításközvetítői tevékenységre vonatkozó – célvizsgálatot végzett az Erste Bank Hungary Zrt.-nél (többes ügynök), a 2017. január 1-jétől a vizsgálat lezárultáig tartó időszakot áttekintve. A jegybank megállapította, hogy a többes ügynök az életbiztosításoknál egyáltalán nem, míg a nem-életbiztosítások területén mindössze egy ágazatban kínált (ott is csak egy időszakban) versengő termékeket.

Többféle terméket kellett volna kínálni

QP | Quality Placement

A többes biztosítási ügynöki engedéllyel rendelkező közvetítőknek ugyanakkor kellő számú, a piacon hozzáférhető biztosítást kell személyre szabottan elemezniük és a fogyasztóknak átadniuk, az ajánlatok kapcsán így segítve ügyfeleik döntését. Ha a közvetítő csak egy biztosító vagy egy tulajdonosi körhöz tartozó biztosítók konstrukcióit kínálja, akkor függő ügynökként működik, az ügyfelek érdekeit védő garanciális rendelkezéseket megszegve.

A vizsgálat megállapítása szerint emellett a többes ügynök nem a jogszabályi előírásokkal összhangban teljesítette biztosítási igényfelmérési, illetve alkalmassági felmérési kötelezettségeit sem. Hosszabb ideje hiányzott a biztosításközvetítési tevékenységet irányító vezető is. A többes ügynök nem rendelkezett a vonatkozó uniós rendelet (IBIP) által előírt (a biztosítási alapú befektetési termékekhez kötődő) összeférhetetlenségi politikával, belső szabályzatai nem voltak alkalmasak az összeférhetetlenségi formák feltárására, s nem mérte fel az ösztönzők esetleges káros hatásait. Mindezek mellett nem volt megfelelő a felügyeleti adatszolgáltatása sem.

A panaszokat sem kezelték megfelelően

Fogyasztóvédelmi problémát jelentett, hogy a többes ügynök az ügyfelek panaszairól vezetett nyilvántartásában nem rögzítette maradéktalanul a jogszabályi rendelkezésekben előírt adatokat. Hiányzott a panasz elutasításának indoka, illetve a panasz rendezésére/megoldására szolgáló intézkedés határideje, illetve több esetben nem a panasz megválaszolásának tényleges időpontja szerepelt a nyilvántartásban.

Előfordult, hogy az ügyfél nem kapott teljes körű választ panaszára, illetve néhány esetben a többes ügynök nem tudta kétséget kizáróan igazolni a panaszos megkeresésére adott válasza elküldésének tényét és időpontját. Az ügyfelek számára ugyanakkor alapvető fontosságú, hogy mihamarabb meggyőződhessenek panaszuk megalapozottságáról, elutasítás esetén pedig dönthessenek további jogorvoslati igényeikről.

Mindezek nyomán az MNB ma közzétett határozatában kötelezte a többes ügynököt a feltárt hiányosságok kijavítására. Több jogsértés kapcsán a többes ügynöknek 45 napon belül írásban kell beszámolnia a jegybanki kötelezés nyomán megtett intézkedéseiről. A jegybank a jogsértések miatt 40 millió forint felügyeleti és 15 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabott. A bírságösszeg mértékét enyhítette egyebek közt, hogy az Erste Bank együttműködött a vizsgálat során, s több hiányosság kapcsán már korrekciós intézkedéseket tett.