Az ellenőrzés célja a megfelelő ügyfél-tájékoztatás kontrollja volt. Bírságot végül a vizsgált hitelintézetek nem egészen fele kapott. Mindegyik pénzintézet esetében azt találták szabálytalannak a felügyelők, hogy az előírások ellenére az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeikben, hirdetményeikben nem tették közzé az általános szerződési feltételeket is tartalmazó üzletszabályzataikat, az ügyletekkel kapcsolatos szerződési feltételeket, valamint a kamatokat, díjakat és egyéb költségeket tartalmazó dokumentumokat. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében a PSZÁF előírta, hogy az elmarasztalt hitelintézetek a megtett intézkedésről, továbbá a bank fiókhálózatának szúrópróbaszerű, de legalább annak 10 százalékára kiterjedően végzett, az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó jogszabá­lyok betartásának ellenőrzéséről készült belső ellenőri jelentést legkésőbb 2010. május 5-éig, írásban küldje meg.