Az Országgyűlés tavaly decemberben, a 2015-ös költségvetés megalapozásáról szóló, több jogszabályt módosító salátatörvényben átírta a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényt is. A változtatással bekerült a törvénybe egy új paragrafus is, amely "kartellmentesítette" a termékdíjas termékekből képződött hulladékok gyűjtésére, szállításra és feldolgozására kiírt közbeszerzési eljárásokat - tudta meg a Napi.hu. Az eddig senkinek sem szemet szúró módosítás szerint "nem állapítható meg a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény 11. paragrafusában foglalt tilalom (tilos a vállalkozások közti megállapodás és összehangolt magatartás) megsértése az Országos gyűjtési és hasznosítási tervben (OGYHT) meghatározott feladatok végrehajtása érdekében 2012-2013-ben kiírt közbeszerzési eljárások során tanúsított magatartások vonatkozásában". A közbeszerzéseket a december végén megszüntetett Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bonyolította le.

A GVH 2012 nyarán indított vizsgálatot öt kiskereskedelmi cég és egy szakmai szervezet ellen, mivel azok vélelmezhetően megegyeztek a Magyarországon termesztett görögdinnye 2012. július közepétől alkalmazandó áraiban, valamint abban, hogy a Magyarországon kívül megtermelt dinnyét nem, vagy csak diszkriminatív árazással forgalmaznak hazánkban.

Az Országgyűlés azonban 2012 őszén módosította - egy Fidesz-képviselő javaslatát elfogadva - a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló törvényt. Ennek értelmében mezőgazdasági termékeket érintő - akár folyamatban lévő - kartell eljárásokban a GVH köteles kikérni a vidékfejlesztési miniszter állásfoglalását a hazai versenyjog alkalmazhatósága kérdésében. A GVH a dinnyeügyben megkereste a vidékfejlesztési minisztert, az általa adott válasz szerint nem állapítható meg a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény 11. paragrafusa szerinti jogsértés (tilos a vállalkozások közti megállapodás és összehangolt magatartás) a vizsgált magatartás vonatkozásában.

A Szakmaközi törvény módosítása egyúttal gyakorlatilag kizárja a kartellezéssel kapcsolatos jogsértések szankcionálását agrártermékek vonatkozásában. A GVH 2013 áprilisában meg is szüntette a dinnyekartell-ügyben indított eljárását.

A meglehetősen meglepő módosító javaslatot Dankó Béla, a Fidesz Békés megye 2. számú választókerületéből parlamentbe jutott képviselője nyújtotta be. Az indoklása szerint azért nem kartellezés e tendereken a cégek közti egyeztetés, mert ezek "a közbeszerzési eljárások a gyűjtési, illetve hasznosítási aránynak az Európai Unió által előírt minimális szint elérése érdekében jellegüknél fogva igénylik, hogy az abban résztvevő felek - ideértve az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetet is - egymással folyamatos konzultációt folytassanak és együttműködjenek. Továbbá "hogy a pályázatok ne legyenek eredménytelenek, feltétlenül szükséges az érintettek közti egyeztetés". (Az indoklás teljes verziója a cikk végi keretesben olvasható.) A módosítás 2015. január 1-jétől hatályos, ám azt a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Akárcsak a dinnyekartellnél

Az eset nagyon hasonlít a 2012-es  "dinnyekartelles" ügyre, ott szintén közbelépett az állam egy fideszes képviselő törvénymódosító javaslatának elfogadásával, amelynek következtében végül a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megszüntette a már folyamatban lévő versenyfelügyeleti eljárását.

Dankó Béla Fidesz-képviselő törvénymódosításhoz benyújtott indoklása szó szerint

A termékdíjköteles termékek gyűjtése és hasznosítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárások a gyűjtési, illetve hasznosítási aránynak az Európai Unió által előírt minimális szint elérése érdekében jellegüknél fogva igénylik, hogy az abban résztvevő felek - ideértve az állami hulladékgazdálkodást közvetítőszervezetet is - egymással folyamatos konzultációt folytassanak és együttműködjenek.

A környezetpolitikai célokat ugyanis veszélyeztetik és az egyes anyagáramokra előírt mértékű visszagyűjtési és hasznosítási arányt meghiúsítaná, ha a környezetvédelmi szolgáltatási közbeszerzéseknél az ár kérdése lenne az egyedüli döntő szempont. Már önmagában ezt a célt szolgálja a termékdíjból befolyó összegek támogatás formájában történő kiosztása. Ha a piaci szereplők közül többen ugyanarra a csomagra pályáznak, akkor komoly veszélyként jelentkezhetett volna, hogy az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervben előírt minimális visszagyűjtési, illetve hasznosítási célarányt sem érte volna el Magyarország, vagy csak ismételt újrapályáztatások után, súlyos késedelemmel, mert pusztán árpolitikai megfontolásokból kimaradtak volna a kedvezőtlen jövedelmezőségű csomagok, míg a vonzó csomagok esetében irreálisan alacsony árú, és ezért végrehajthatatlan vállalások jelentek volna meg.

Annak biztosítása érdekében, hogy a pályázatok ne legyenek eredménytelenek, feltétlenül szükséges az érintettek közti egyeztetés .

Hulladékkartell gyanújával indult vizsgálat

A termékdíjról szóló törvény módosítása azért érdekes, mert a GVH előtt van kartellgyanús ügy. A hivatal tavaly szeptemberben jelentette be, hogy versenyfelügyeleti eljárást indított gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt négy céggel szemben. Az Alcufer Kft., a FE-Group Invest Zrt., a Selector Kft. és az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. székhelyén, illetve telephelyén helyszíni kutatást is tartott.

A hivatal szerint a vállalkozások képviselői 2012-től feltehetően egyeztettek és információkat osztottak meg egymással annak érdekében, hogy az OHÜ Nonprofit Kft. által 2012 és 2014 között, a hazai termékdíj köteles termékekből keletkező hulladékok, különös tekintettel az elektromos és elektronikai berendezések egy naptári évben történő gyűjtésére, szállítására, feldolgozására kiírt közbeszerzési eljárásokat felosszák, és a beadásra szánt ajánlatokat és árakat egyeztessék - írta a GVH. A hatóság gyanúja szerint a cégek magatartásukkal feltételezhetően megsértették a versenytörvény versenykorlátozó megállapodások tilalmára vonatkozó rendelkezéseit. A hivatal a szokásos formulát is hozzátette, miszerint a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás időtartama 6 hónap lehet, de ez két alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható.

A januárban hatályba lépett törvénymódosítás nyomán ugyanakkor vélhetően a GVH meg kénytelen szüntetni a hulladékkartell gyanújával indított eljárását.

A GVH azonban arról tájékoztatta a Napi.hu-t, hogy jelenleg is folyamatban van a versenyfelügyeleti eljárás, így arról nem tudnak további információval szolgálni. Annyi azonban kiderült a válaszukból, hogy hatóság jelenleg más, hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyet nem vizsgál.

Az uniós közbeszerzési értesítőben (TED) közzétett OHÜ-közbeszerzések adatait átnézve az érintett 2012-2013-as eljárások értéke meghaladhatja a kétmilliárd forintot.

Néhány OHÜ-közbeszerzés (2012-2014)
OHÜ-döntés időpontja
FeladatSzerződés értéke (nettó, millió Ft)Nyertes
2012. júniusÓlomakkumulátor hulladék 2012-es begyűjtése, szállítása, hasznosítási célú exportja (egyik részteljesítés)83,8FE-Group Invest Zrt.
2012. októberKépcsöves berendezések 2012-es begyűjtése, szállítása és előkezelése328,9Selector Kft., FE-Group Invest Zrt., Monitor Konzorcium (FE-Group Invest Zrt., Selector Kft., Rolfim Szövetkezet, Enviroinvest Zrt.)
2012. szeptemberKombinált begyűjtésű elektronikai berendezések 2012-es begyűjtése, szállítása és előkezelése622,6Hunelectric Konzorcium (FE-Group Invest Zrt., Alcufer Kft., Müller-Guttenbrunn Hulladékanyag Kft., Selector Kft. , E-Elektra Zrt., Rolfim Szövetkezet, Enviroinvest Zrt., Pálhalmai Agrospeciál Kft.)
2012. októberHáztartási nagygépek 2012-es begyűjtése, szállítása és előkezelése121,0Alcufer Kft., Müller-Guttenbrunn Kft.
2013. júniusHáztartási nagygépek gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013-as további kezelésre átadása107,2Alcufer kft., Müller-Guttenbrunn Kft.
2013. júliusKombinált begyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013-as további kezelésre átadása851,4E-Hull Konzorcium (Elektronikai Hulladékhasznosító Kft., Alcufer Kft., Fe-Group Invest Zrt., Müller-Guttenbrunn Kft., Selector Kft., E-Elektra Zrt., Rolfim Szövetkezet, Pálhalmai Agrospeciál Kft.), Electrosys-konzorcium (ElectroSys Kft., Fémker Kft., Selector Kft.), Inter Konzorcium (Inter-Metal Recycling Kft., Enviroinvest Zrt.)
2013. novemberHáztartási nagygépek gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013-as további kezelésre átadása35,7Elektronikai Hulladékhasznosító Kft., Alcufer Kft.
2013. decemberKépcsöves berendezések gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013-as további kezelésre átadása264,0Selector Kft., FE-Group Invest Zrt.
2014. februárHáztartási hűtőgépek gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013-as további kezelésre átadása59,4Elektronikai Hulladékhasznosító Kft., FE-Group Invest Zrt., Alcufer Kft.
2014. júliusKépmegjelenítő berendezések gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2014-es további kezelésre átadása240,0Selector Kft.
2014. augusztusHáztartási hűtőgépek gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2014-es további kezelésre átadása300,0Hűtőbontó Konzorcium (Gazdaságfejlesztő és Tanácsadó Kft., Elektronikai Hulladékhasznosító Kft., FE-Group Invest Zrt., Alcufer Kft., Selector Kft.)
2014. szeptemberKombinált gyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2014-es további kezelésre átadása155,4E-Hull Konzorcium (Gazdaságfejlesztő és Tanácsadó Kft., Fe-Group Invest Zrt., Alcufer Kft., Selector Kft., Elektronikai Hulladékhasznosító Kft., E-Elektra Zrt., Pálhalmai Agrospeciál Kft.), Electrosys Konzorcium (Electrosys Kft., Selector Kft., Fémker Kft.)
2014. októberHáztartási nagygépek gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2014-es további kezelésre átadása87,5Alcufer Kft., Müller-Guttenbrunn Kft.
2014. október2014-re ólomakkumulátor hulladék gyűjtése, szállítása, hasznosításra átadása143,0Akku 2014 Konzorcium (Gazdaságfejlesztő és Tanácsadó Kft., Fe-Group Invest Zrt., Észak-Dunántúli MÉH Zrt., Inter-Metal Recycling Kft.)
Forrás: TED, Napi-gyűjtés

Ismerős cégek, kiemelt uniós projekt Karcagon

A Céginfo.hu adataiból kiderül, hogy a kartellgyanúba került cégek között kapcsolat van, a 2012 májusában alapított karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.-nek hat vállalkozás a tulajdonosa, köztük a szintén a GVH-eljárás alá került győri Alcufer Kft., a budapesti FE-Group Invest Zrt. és a bodajki Selector Kft.

Kép: MTI

Az Elektronikai Hulladákhasznosító (EH) Kft. hűtőgép és elektronikai hulladékhasznosító központja 2014 márciusában kezdte el a működését, a társaság 3,6 milliárd forintos beruházással (ebből 1,67 milliárd forint volt az uniós és magyar állami támogatás) építette fel első üzemét a karcagi ipari parkban. A hulladékhasznosító ünnepélyes átadóján részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. A projekt indítását is az agrárminiszter jelentette be, a cég ügyvezetőjével együtt 2013 áprilisában.

Az EU országai közötti megállapodás szerint 2016-tól 65 százalékra kell növelni az összegyűjtött és feldolgozott elektronikai hulladékok arányát. "Ez hazánkban is a kapacitás növelését követeli meg, a karcagi beruházás ennek jegyében készül el" - mondta két évvel ezelőtt a politikus. A beruházást a kormány kiemelt projektté nyilvánította. Az akkori bejelentés szerint a hulladékhasznosító 170 munkahelyet teremt, "a kapcsolódó munkaszervezési folyamatokban pedig 2-3 szorosára nő a járulékos munkahelyek száma" - ehhez képest a friss cégadatok szerint a társaság jelenleg közvetlenül 87 főt foglalkoztat.

Az EH Kft. az induló évében, 2013-ban nettó 692 millió forint nettó árbevételt ért el és 70 milliós veszteséggel zárt. A kötelezettségállománya az év végén meghaladta az 1,6 milliárd forintot. A tulajdonos hat cég üzletrészére a K&H Bank Zrt. jegyzett be zálogjogot.

Kapcsolat az EH Kft. és az OHÜ között

A Céginfo.hu-ból az is kiderül, hogy az EH Kft. egyik tulajdonos cégének, a mérnöki tevékenységgel foglalkozó V3 Globe Kft.-nek 2001 szeptembere és 2011 szeptembere között az a Vámosi Oszkár volt az egyik ügyvezetője és 2012 februárjáig tulajdonosa is, aki az állami hulladéktendereket kiíró OHÜ Nonprofit Kft. ügyvezetője is volt annak megalakulása, 2011 augusztus vége óta egészen 2014 október végéig, amikor új ügyvezetőt nevezett ki a földművelésügyi miniszter. A V3 Globe alapítója és jelenlegi tulajdonosa Varga József, aki a kolontári iszapkatasztrófa utáni kármentesítési munkát irányító (17 milliárd forintért), állami tulajdonú Mecsekérc Zrt. vezérigazgatója is volt néhány hónapig, illetve ellátta az állami felügyelet alá került Mal Zrt. termelésének felügyeletét is.

Vezetőcsere, majd megszűnés az OHÜ-nél

A termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok begyűjtésére, szállítására és hasznosítására a magyar állam tulajdonában lévő OHÜ, mint közvetítő szervezet írta ki és bonyolította le a közbeszerzési eljárásokat. Tavaly év végén látszólag előzmény nélküli lépés volt az OHÜ megszüntetése, amit 2011-ben az Orbán-kormány hozott létre. A Földművelésügyi Minisztérium (FM) 2014. október végén egy kétmondatos közleményt adott ki arról, hogy "az államreform második ütemének részeként az OHÜ szervezeti felépítése átalakul, az intézmény az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF) felügyelete alá tartozik a jövőben". A szervezet élére új ügyvezetőt is kineveztek (Vámosi Oszkárt Wégner Krisztina követte). A kormány rendelete az OHÜ megszüntetéséről és feladatainak OKTF általi ellátásáról 2014. december 13-án jelent meg a Magyar Közlönyben. Az OHÜ feladatait a 2015. januártól felállt OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság látja el.

Az OHÜ-t 2011. szeptember 1-jével hozta létre az akkori agrár és vidékfejlesztési tárca, a szervezet egyedüli közvetítőként irányította, szervezte és ellenőrizte a lakossági és az ipari szelektív hulladékgyűjtést. Az Orbán-kormány ezzel átalakította, államosította a hulladékok begyűjtésének és hasznosításának szervezését: a korábbi több koordináló szervezet helyett egy állami hulladékgazdálkodási ügynökség lett, 2012 januárjától megszűnt a termékdíj-mentesség, a díjak mértékét pedig megemelték. A hulladékkezelő cégeket az OHÜ választotta ki pályázaton, illetve szolgáltatás-megrendeléssel. (Az OHÜ tevékenységeit az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervben foglaltak szerint szervezte és végezte.)

Az OHÜ előtt a kibocsátó, gyártó és forgalmazó cégek által létrehozott úgynevezett koordináló szervezetek szervezték meg díjért (a termékdíjnál kisebb összegért) a hulladékok begyűjtését és hasznosítását, s fizettek a hulladékkezelőknek. Azok a gyártók és forgalmazók, amelyek maguk oldották meg termékük hulladékának gyűjtését és kezelését, mentesültek a termékdíj fizetése alól, s akkor is mentességet kaptak, ha azt koordináló szervezet igénybe vételével oldották meg.