A pénzügyi intézményeknek 2015. november 30-ig kell megküldeniük az elszámolási értesítőt azon fogyasztóknak, akiknek a deviza vagy devizaalapú jelzáloghitel- vagy lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződése a rögzített árfolyamú kedvezményes végtörlesztéssel szűnt meg, és az elszámolás megküldését 2015. március 31-ig - 10 ezer forint díj ellenében - kérték szolgáltatójuktól. A 167 000 kedvezményes végtörlesztő közül 103 400 ügyfél kérte az elszámolás megküldését - olvasható a Magyar Nemzeti Bank közleményében.

A hitelintézeti törvény 2011. ősztől hatályos módosítása tette lehetővé a deviza vagy devizaalapú jelzáloghitel- vagy lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződéseknél a kedvezményes (svájci frank esetében például 180 forintos) árfolyamon történő végtörlesztést. Az elszámolási szabályok szerint a kedvezményes végtörlesztés (illetve az áthidaló kölcsön vagy egyéb piaci kedvezmény) esetében a pénzügyi intézmény jogosult levonni az elszámolás összegéből azokat a tételeket - jelen esetben a rögzített és a piaci árfolyam különbözetét -, amelyet korábban kedvezményként nyújtott.

A rögzített végtörlesztési árfolyam révén adott kedvezmény az érintett fogyasztók többségénél meghaladhatja a pénzügyi intézmények által tisztességtelenül elvont költség és árfolyamrés mértékét. Ebben az esetben az elszámolás nyomán számukra nem jár kifizethető összeg. Ha viszont egy fogyasztó a kedvezmények levonását követően mégis jogosult további összegre, akkor a pénzügyi intézmény nem csak ezt, de a befizetett 10 ezer forintos díjat is visszatéríti.

A kölcsönszerződések kedvezményes végtörlesztéssel történő megszüntetése a fogyasztók elszámolásból eredő jogait nem csorbíthatja. Az érintett ügyfelek - ha igénylik - így ez esetben is kérhetnek részletes elszámolási értesítőt, amelyet pénzügyi intézményük - választható módon - elektronikus úton vagy nyomtatott formában 5 munkanapon belül köteles díjmentesen rendelkezésükre bocsátani.

Ha egy fogyasztó vitatja az elszámolási értesítőben foglaltakat, az annak kézhezvételétől számított 30 napon belül saját pénzügyi intézményénél tehet panaszt. Ha utóbbi 60 napon belül nem válaszol, vagy a fogyasztó nem ért egyet a válasszal, az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárását kezdeményezheti.

QP | Quality Placement