A Közbeszerzési Hatóság honlapjára szerdán felkerült döntés onnan indul, hogy még 2014. decemberében írt ki közbeszerzést a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. a "Budapest XXIII. kerület, GOH (Grassalkovich út-Ócsai út- Haraszti út) csomóponti felüljáró felújításának kivitelezési munkái" címmel. A 2015. február 3-án lejárt ajánlattételi határidőre a következő ajánlatok érkeztek: Közgép Zrt. - 430 millió, A-HÍD Zrt. és STRABAG - MML Kft. 668 millió,  Colas Hungária Zrt. 679 millió és a SWIETELSKY Magyarország Kft. 775 millió forintos nettó árral.

A bontási eljáráson az ajánlatkérő közölte, hogy a közbeszerzés becsült értéke 921 millió forint. Miután a Közgép ajánlata ennél jóval olcsóbb volt, kérte annak részletes bemutatását.

A BKK előbb az UTIBER Közúti Beruházó Kft.-vel vizsgáltatta meg a Közgép ajánlatát, de az  "nem talált az ajánlattevők kizárására okot adó hibát". Ez követően a BKK Közút Zrt.-t kérte fel arra, hogy vizsgálja felül a rendelkezésre álló mérnökárat, illetve állapítsa meg a jelenlegi piaci viszonyoknak megfelelő becsült értéket. Itt a mérnökár 644 millió forintra jött ki, így a másik három ajánlat reális, viszont a Közgépé nem az. Így az ajánlatkérő múlt év június 3-án megállapította, hogy a Közgép ajánlata érvénytelen, mert aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz. A nyertes az A-HÍD Zrt. és a STRABAG - MML Kft. - mint közös ajánlattevő - lett.

A Közgép jogorvoslatot kért a Közbeszerzési Döntőbizottságtól (KD), amely az ajánlatkérő eljárást lezáró döntését megsemmisítette és az eljárás folytatását ahhoz a feltételhez kötötte, hogy az ajánlatkérő jogszerűen értékelje újra az ajánlatokat.

A BKK a folytatásban is érvénytelennek minősítette a Közgép ajánlatát, de most már azzal az indokkal, hogy egy másik eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezzel kizárta magát az ajánlattevők köréből - ezt a KD is megerősítette.

Ennek ellenére most egy igazságügyi szakértőt kért fel a BKK, de a Közgép ajánlata ő szerinte is aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmazott. (A hamis adatszolgáltatás az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által, a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, majd a kivitelezésére kiírt tenderen valósult meg, az emlékezetes uszály-méret miatt.)

A Közgép múlt év augusztusában  előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be a BKK-hoz. Ebben azzal érvelt, hogy a közbeszerzési törvény szerint az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely az ajánlattevő kivételesen előnyös körülményeire vonatkozik. Márpedig a Közgép központi telephelye a beruházás közvetlen közelében található, ezért tehetett olcsóbb ajánlatot.

Miután a BKK az előzetes vitarendezést elutasította, a Közgép a KD-hez fordult jogorvoslatért, de arra az időre, amíg a hamis adatszolgáltatásban nem dönt a bíróság, az eljárást felfüggesztette a döntőbizottság. Így idén januárban indult újra a döntőbizottsági eljárás. A közbeszerzési eljárást lezáró szerződést az ajánlatkérő nem kötötte meg a vita miatt.

Miután a bíróság is megállapította a Közgép hamis adatszolgáltatását, ezért a BKK jogosan zárta ki a Közgépet a közbeszerzésből. Ugyanakkor a KD úgy vélte, hogy a BKK 2015. augusztus 14-i eljárást lezáró döntéséből továbbra sem állapítható meg, melyek azok a konkrét indokok, amelyekre tekintettel az ajánlatkérő kimondta, hogy a Közgép által megajánlott ajánlati ár a gazdasági ésszerűséggel nem egyeztethető össze.

Így a Közgép kizárása - a hamis adatszolgáltatás miatt - jogszerű, viszont jogszerűtlen az, hogy a BKK nem indokolta meg a kirívóan alacsony árat, így ebben az ajánlattevőnek igaza volt. Így a KD megállapította a jogsértés megtörténtét és megsemmisítette az ajánlatkérő eljárást lezáró döntését, de a BKK bírságolását nem tartotta indokoltnak, mivel a Közgép ajánlatának érvénytelenségét - a hamis adatszolgáltatás miatt - az ajánlatkérő jogszerűen mondta ki. Erre figyelemmel az egyik érvénytelenségi ok hiányos indokolása nem tekinthető súlyos jogsértésnek - fejeződik be a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata.