Közgyűlést tartott 2016. július 1-jén a takarékszövetkezeti szektor intézményvédelmi feladatait ellátó Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ). A közgyűlés összehívására az integrációs törvény 2016. június 9-i hatállyal történt módosítása miatt került sor. A közgyűlésen az SZHISZ alapszabályának módosításáról döntöttek volna a tagok - az SZHISZ-nek 30 napon belül át kell vezetnie alapszabályába az integrációs törvény módosításából eredő változásokat -, de az igazgatóság javaslatára a közgyűlést felfüggesztették .- írja a Portfolio.

A döntés oka, hogy dr. Polacsek Csaba 2016. június 30-án lemondott igazgatósági tagságáról, mert az integrációs törvény módosítása miatt az Integrációs Szervezetnél jelentősen megnövekedett feladatokat nem tudja a továbbiakban összeegyeztetni egyéb, SZHISZ-en kívüli munkaügyi elfoglaltságaival. Az igazgatóság ezért új napirendi pont felvételét javasolta a közgyűlésnek, amelyről azonban nem hozhattak döntést, minthogy a közgyűlésen nem jelent meg a szervezet teljes tagsága.

A közgyűlés július 8-án folytatja munkáját, a napirend keretében az alapszabály módosítása mellett személyi kérdésekről is dönthetnek, amennyiben a szervezet teljes tagsága képviselteti magát.

Mint ismeretes, az Országgyűlés 2016. június 7-én fogadta el az Egyes törvényeknek a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő módosításáról szóló 2016. évi. LV. törvényt. A jogalkotó a jogszabály módosításával megerősítette az Integrációs Szervezetet a takarékszövetkezeti integráció első számú központi szerveként, egyben jelentősen kibővítette az SZHISZ hatásköreit: az Integrációs Szervezetnek a törvénymódosítást követően bővültek a szövetkezeti hitelintézetek ellenőrzésével, működésük szabályozásával és irányításával kapcsolatos jogkörei. Emellett a törvénymódosítás kibővítette a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti jogait az integráció vonatkozásában.

Az SZHISZ a törvény kihirdetését követően - a Magyar Nemzeti Bankkal együttműködve - haladéktalanul megkezdte a felkészülést a jogszabályokban foglalt előírások végrehajtására - olvasható a szervezet közleményében.