Felpörögtek a nemzetgazdasági tárcához tartozó Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) központosított és saját közbeszerzései a megjelent hirdetmények alapján. Idén már több felhívás jelent meg (14 eljárás), mint tavaly összesen (11 eljárás), de 2013-ban mintegy 30 felhívásuk volt, így várhatóan az idei év második felében még érdemes lesz figyelni a főigazgatóság kiírásait - mondta lapunknak Földes Péter, a magyar és uniós közbeszerzési eljárások figyelésével foglalkozó Közbeszerzési Hirdetmény Figyelő portál (KHF.hu) vezetője.

A KEF végzi a minisztériumok - kivétel a honvédelmi és a külügyi tárca - és a Miniszterelnökség ellátását is, így lebonyolítja a tárcák egyes közbeszerzéseit, például a Miniszterelnökség autóbeszerzéseit. Továbbá működteti a központosított közbeszerzési rendszert, amelynek hatálya alá mintegy ezer költségvetési szervezet tartozik, de ahhoz önként is csatlakozhatnak intézmények. Jellemzően a nagy mennyiségben szükséges árukat és szolgáltatásokat szerzik be központosított közbeszerzésen, amelyen a nagy mennyiség - és a több évre szóló megrendelés - miatt jelentős kedvezmények érhetők el az ajánlattevőknél. Ezek lebonyolításáért közbeszerzési díjat is felszámol a KEF a szerződéseket a nyertesekkel ténylegesen megkötő költségvetési szervezeteknek, ez a beszerzés értékének 1-2 százaléka lehet. (Az érintett szervek csak a KEF által kiválasztott, keretmegállapodást kötött cégekkel szerződhetnek.)

A Közbeszerzési Hirdetmény Figyelő 2013 áprilisától idén májusig visszatekintő összesítéséből kiderül, hogy ezen időszakban a főigazgatóság közel ötven felhívást tett közzé, köztük voltak többek közt különböző informatikai és távközlési tenderek, továbbá nyomtató, üzemanyag, bútor, nemzetközi utazásszervezési, biztosítási, irodaszer és papír, valamint földgáz beszerzése is.

Jelenleg három informatikai tendere is pályázható a KEF-nek, ezek összértéke mintegy százmilliárd forint.

A KEF pályázható közbeszerzései
BeszerzésIdőtartam (év)Keretösszeg (Mrd Ft)Nyertesek számaAjánlati határidővel
Nyomott és nyomatlan számítógép-kiírópapírok, nyomtatványok szállítása42,5részenként egyjúnius 2.
Kártyás üzemanyag-beszerzés, előzetes tájékoztató-45,0--
Szoftverek frissítése, terméktámogatása436,0részenként egyjúnius 23.
Számítógépek szállítása450,0max. 110június 29.
Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása415,040július 13.
Forrás: KHF-gyűjtés

A KEF május elején megjelent, előzetes közbeszerzési tájékoztatója szerint hamarosan 45 milliárd forint összértékű tendert hirdet üzemanyag-szállításra üzemanyagkártyás rendszerben. Május közepén már lejárt az ajánlattételi határideje a főigazgatóság tankautós üzemanyag szállítására kiírt eljárásának, ezen két évre nettó 10 milliárd forint keretösszegben kötnek keretmegállapodást egy ajánlattevővel. Ha megnézzük az elmúlt évek nyerteseit, akkor nem okozhat meglepetést a KEF, ha idén is a Mol Nyrt.-t hirdeti majd ki nyertesnek.

A nyomott és nyomatlan számítógép-kiírópapírok, nyomtatványok (például leporelló, titkosított bértasak, tértivevény, készpénz-átutalási megbízás) szállítására és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére négy évre nettó 2,5 milliárd forint keretösszegben kötnek megállapodást. Itt két rész teljesítésére lehet pályázni, ezek kerete 1,5, illetve 1 milliárd forint, részenként egy nyertes ajánlattevőt választanak kii. Azok a cégek, konzorciumok tehetnek ajánlatot, amelyek rendelkeznek az elmúlt három évben az első részben összesen 375 millió, míg a második részteljesítést tekintve 250 milliós nettó árbevétellel.

Részenként egy ajánlattevővel (feltételezhetően konzorciummal) tervez keretmegállapodást kötni a KEF a szoftverlicencekhez kapcsolódó, emelt szintű konzultációs, frissítési és terméktámogatási szolgáltatások biztosítására kiírt tender eredményeként. Itt három ellátási csomagra - Microsoft, Novell és Oracle vagy azokkal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicencekhez kapcsolódó szolgáltatásokra - lehet pályázni, részenként 12, 6 és 18 milliárd forint keretösszegben. A nyertesek négy év alatt összesen nettó 36 milliárd forintért teljesíthetnek szolgáltatásokat a költségvetési szervezeteknek. A pályázóknak fel kell tudni mutatni az előző egy évből a kért szolgáltatások elvégzéséből legalább 300 millió forint nettó árbevételt.

Pályázható június 29-ig a számítógépek szállítására és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére kiírt közbeszerzés is, aminek keretösszege négy évre 50 milliárd forint. Itt hat ellátási csomagra, hat részben választanak ki nyerteseket, összesen legfeljebb 110 szállítót. Az ajánlattevőknek rendelkezniük kell az elmúlt három évben legalább három felhasználónak teljesített, összesen legalább nettó 100 millió forint értékű referenciával, s közülük egy referenciának el kell érnie az 50 millió forint értékhatárt.

Az úgynevezett hálózati aktív és passzív eszközök szállítására és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére négy évre nettó 15 milliárd forint értékben kötnek keretmegállapodást. Négy ellátási csomagra részenként tíz, azaz összesen 40 nyertest választanak ki. Az ajánlattételi határidő július 13-án jár le.