A hétfői Közbeszerzési Értesítőben megjelent felhívás több feladatot is tartalmaz. A tervezés mellett ledes fényforrásokra kell cserélni a lámpatesteket, majd az egész projektet - zárt végű pénzügyi lízinggel - finanszíroznia kell a nyertesnek. A lízing futamideje 120 hónap (10 év), a forint alapú lízingdíjat havonta fizeti a város, a kamat pedig az egy havi Buborhoz igazodik, a felár része az ajánlatnak.

A tárgyalásos eljárást a feladat komplexitásával indokolja az ajánlatkérő, de a részvételre jelentkezők számát nem korlátozza.

Ajánlatot az tehet, akinek az elmúlt három lezárt üzleti évben ingó eszközök lízingbe adásából legalább nettó 500 millió forint árbevétele származott. Ebbe beleszámít a jogelőd árbevétele is. Referenciaként pedig be kell mutatni legalább egy nettó 500 millió forint értékű ingó eszköz lízinget, továbbá legalább egy nettó 600 millió forint értékű, és összesen legalább 7 500 ledes közvilágítási világítótestek szállítását és/vagy felszerelését és/vagy üzembe helyezését. A referencia két korábbi szerződéssel teljesíthető, de ezek közül az egyiknek el kell érnie a nettó 400 millió forintot, illetve a 4 ezer darab ledes lámpatestet. A tenderre december 23-ig lehet jelentkezni.

A kabinet tett kivételt

A kormány a november 3-i Magyar Közlönyben megjelent határozatában felmentette Pécs önkormányzatát az alól az előírás alól, hogy korábban megbírságolt cég ne indulhasson a város közvilágítás-korszerűsítési tenderén - írta meg a Napi.hu korábban. A felmentés a közbeszerzési törvény 62. paragrafus első bekezdés n. pontjában foglaltak alkalmazása alóli mentesítést jelenti.

A  törvény idézett pontja kimondja, hogy a közbeszerzésen nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a versenytörvény szerint - három évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban, vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el.

Pécs város honlapján szerepel az önkormányzat ez év június 23-i ülésére készült előterjesztés szövege. Ebben - egyebek mellett - az szerepel, hogy a korszerűsítés első ütemében, 2015 elején a város közvilágítási lámpatest állományának egyharmada került lecserélésre. A korszerűsítési program részeként 7136 darab lámpatest cseréje történt meg, amelynek hatására 570 kilowatt beépített teljesítmény csökkenést értek el és ez tavaly közel 130 millió forint megtakarítást eredményezett.

A tervezett második ütem - amelyre a kormány felmentése szól, és amelynek a tendere most jelent meg - befejezése 2017 második negyedévében várható. A városnak várhatóan 300-400 millió forint áfafizetéssel kell kalkulálnia.