A vizsgaállomás létesítése kérelemre indul, arról a telephely szerint illetékes közlekedési hatóság dönt. A kérelemhez - egyebek mellet - csatolni kell a kérelmező megfelelő pénzügyi helyzetéről szóló igazolást. A kérelmező szervezet pénzügyi helyzete abban az esetben megfelelő, ha a kérelem benyújtásának időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül.

A  közlekedési hatóság az  engedélyezési eljárás során - a  kérelmező szervezetnek a  kérelemben megjelölt telephelyén - helyszíni szemlét és auditot tart. A hatóság a bemutatott műszaki vizsgálati technológiai eljárási rend alapján határozza meg a  vizsgálóállomás engedélyének a  feltételeit, továbbá azt, hogy milyen kategóriájú járműveket lehet vizsgáztatni ott.

Aki megkapta az engedélyt, annak folyamatosan biztosítani kell annak a feltételeit. Például a pénzügyi feltételeket is, de ebben a rendelet engedékeny: a  közlekedési hatóság - a  vizsgálóállomást működtető szervezet kérelmére - legfeljebb hat hónapi időtartamra haladékot adhat a  pénzügyi feltételek teljesítésére, ha megalapozott üzleti terv alapján, a könyvvizsgáló tanúsítja, hogy meghatározott időn belül nagy valószínűséggel várható a pénzügyi feltételek rendezése.

Amennyiben a  vizsgálóállomás a  kérelem benyújtásának és az  engedélyezésnek a  feltételeit már nem tudja biztosítani, a tevékenységét köteles szüneteltetni. A közlekedési hatóság pedig az engedélyt visszavonja, ha megállapította, hogy az engedély jogosultja a korábbi engedélyezési feltételeknek nem felel meg, és az erre irányuló felszólításában meghatározott határidő eredménytelenül telik el.

Azok a vizsgaállomások, amelyek jövő év május 20-án - hatósági szerződés alapján - működnek, automatikusan megkapják az engedélyt. Egy évük lesz arra, hogy a megkívánt feltételekről tájékoztassák a közlekedési hatóságot.