A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2018 májusában - feltételek és kötelezettségek előírása mellett - járult hozzá, hogy a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. (Digi) megszerezze az Invitel Távközlési Zrt.-t (Invitel). A GVH azonban a határozathozatalt követően megállapította, hogy döntése az ügyfél által közölt félrevezető tényeken alapult, ezért visszavonta határozatát, valamint bírságot szabott ki a jogsértésért.

A GVH egyidejűleg megindította az összefonódás újbóli vizsgálatát, ami most zárult le: a GVH ismét feltételek és kötelezettségek előírása mellett járult hozzá, hogy a Digi megszerezze az Invitelt. A beavatkozások tartalma és hatásuk földrajzi kiterjedése azonban ezúttal bővebb, mint a korábbi visszavont döntésé, aminek egyik oka, hogy a félrevezető közlés éppen az érintett települések listáját érintette, és a hatóság egyúttal figyelembe vette az időközben lezajlott piaci változásokat is - olvasható a GVH közelményében.

A feltételek

A GVH a vizsgálata során arra jutott, hogy a Digi és az Invitel saját vezetékes távközlési hálózatai 34 településen mutatnak átfedést. Ezek közül a GVH vizsgálata 15 település esetében állapította meg, hogy a tranzakció a verseny jelentős mértékű csökkenését eredményezné. E területen a Diginek - a versenyproblémák orvoslása érdekében - értékesítenie kell az Invitel-hálózatokat (azok infrastruktúráját és az értékesítés időpontjában meglévő előfizetői szerződéseket) egy, a GVH által jóváhagyott vevő, a TM IT Services Kft. részére.

A leválasztás végrehajtásáig a Digi köteles fenntartani a hálózatok gazdasági működőképességét és versenyképességét, valamint tartózkodni az előfizetők átcsábításától. A hatóság ezúttal is ellenőrző biztost jelölt ki e kötelezettségek felügyeletére. A leválasztáshoz kapcsolódó kötelezettség továbbá, hogy a Digi 10 éven belül nem veheti vissza a hálózatokat, valamint csak olyan nagykereskedelmi szolgáltatásokat nyújthat a jövőben a vevő részére, amelyek nem veszélyeztetik a társaságnak a Digitől független kiskereskedelmi piaci működését.

67 településen korlátozódna a verseny

A GVH továbbá úgy látta, hogy az Invitel hálózata által lefedett területen - ahol a Digi csoport i-TV műsorterjesztési szolgáltatása is elérhető -  az összefonódás 67 településen járna a verseny jelentős csökkenésével, hiszen a fúziót követően csak e két szereplő műsorterjesztési szolgáltatása lenne elérhető, vagy nagyon magas lenne együttes részesedésük.

Ennek a feloldására a GVH arra kötelezi a Digit, hogy az érintett településeken a Digi csoport 2023 végéig lépjen ki a vezetékes távközlési hálózatokra vonatkozó bérleti szerződésekből, míg a hálózatok üzemeltetői akár korábban is kiléphetnek. Ez az időkeret a GCH szerint elégséges a hálózatüzemeltetők számára, hogy az i-TV helyett versenyképes megoldást találjanak a vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra a hálózatukon, vagy hálózatuk más, számukra elfogadható hasznosítására (például teljes bérbeadás, értékesítés).

A GVH emellett még egyéb intézkedéseket is előírt, egyebek mellett például az i-TV szolgáltatás árazására vonatkozóan, amelyet 2023 végéig kell végrehajtania a Diginek - derül ki a versenyhivatal közleményéből. A GVH úgy ítélte meg, hogy a fenti intézkedések együttes teljesülésével kiküszöbölhető a verseny jelentős mértékű, az összefonódásból eredő csökkenése.