A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint a Best Life Center Kft., a Life Organization Szolgáltató Kft. és a Generál Future Kft. fogyasztói csoportokkal kapcsolatos sajtóhirdetéseikkel tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak. A jogsértések elkövetéséért összesen több mint 15 millió forint bírságot szabott ki a GVH - közölte a versenyhivatal.

Az eljárás során a GVH többek között azt vizsgálta, hogy a reklámokkal megcélzott fogyasztók a tájékoztatások alapján tisztában lehettek-e a fogyasztói csoport konstrukció lényeges elemeivel. Fontos kiemelni, hogy a hirdetésekkel megcélzott fogyasztók jellemzően pénzügyi nehézségekkel küzdenek, a pénzügyi intézmények banki, pénzügyi szolgáltatásából nem részesülnek, valamint jövedelmük, életkoruk alapján kiszorulnak a banki hitelezés köréből. Ezek a fogyasztók az átlagosnál kiszolgáltatottabb, sérülékenyebb helyzetben vannak, így különösen érzékenyen reagálnak a hitelezéssel kapcsolatos lehetőségeket felvázoló reklámokra.

A GVH megállapította, hogy a 2012 szeptemberétől 2013 decemberéig közzétett hirdetésekből nem derült ki egyértelműen, hogy a fenti három vállalkozás fogyasztói csoportok szervezésével foglalkozik, és a kínált konstrukcióban nem nyújt kölcsönt. A reklámok nem adtak egyértelmű információkat a fogyasztói csoportok lényeges tulajdonságairól, például arról, hogy a fogyasztói csoport tagjai nem pénzhez, hanem vásárlói joghoz jutnak, előtörlesztés vállalása alapján dől el, hogy az adott hónapban ki juthat vásárlói joghoz, és arról a körülményről, hogy a fogyasztó nem a szerződéskötéskor, hanem később, akár évek múltán juthat a vásárlási joghoz, s ezáltal a megszerezni kívánt dologhoz.

Az igényelhető összegek, az időtartamok, a havi részletek megjelenítésével azt a látszatott keltették a reklámok, hogy a fogyasztó azonnal hozzájuthat az általa igényelt összeghez, amelyet ezt követően havonkénti törlesztéssel fizet vissza.

A GVH az alábbiak szerinti bírságok megfizetésére kötelezte a vállalkozásokat:

  • Best Life Center Kft. - 2 173 600 forint
  • Generál Future Kft. - 12 039 800 forint
  • Life Organization Szolgáltató Kft. - 966 000 forint

A GVH a bírság kiszabásakor a sajtóhirdetések költségeire alapozott. Súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy
• a jogsértő kereskedelmi kommunikációk közzététele időben elhúzódott, s a jogsértő reklámok a fogyasztók széles körét érték el,
• a jogsértő magatartással megcélzott, illetve elért fogyasztói kör részben az átlagosnál sérülékenyebb,
• az érintett szolgáltatás bizalmi jellegűnek minősül a szerencseelemekre is tekintettel,
• a fogyasztó számára egy hosszú távú jogviszonyt eredményez a fogyasztói csoportba történő belépés, így a kereskedelmi gyakorlat hatása időben elhúzódó.

A fentieken túl a GVH Versenytanácsa megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását - írta közleményében a GVH.