A Közbeszerzési Hatóság honlapján megjelent határozatok alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság három, a Pallas Athéné alapítványok által alapított gazdasági társaság - a Ferida Zrt., a Vízház Ingatlanfejlesztő Zrt. és a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. - esetében jogszerűnek találta eddigi működésüket, megállapítva, hogy az említett társaságok nem tartoznak a közbeszerzési törvény hatálya alá, mivel nem látnak el közérdekű tevékenységet.

A három társasággal kapcsolatosan a Közbeszerzési Hatóság elnökének kezdeményezésére indult meg a jogorvoslati eljárás. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai mindhárom esetben a jogsértés hiányát állapították meg.

A Ferida Zrt-vel kapcsolatban a bekért társasági adatok, mérleg és a társaság képviselőinek nyilatkozata alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy a Ferida Zrt. tőkepiaci tevékenységet végez, a piaci verseny szereplője, s így egyértelműen megállapítható, hogy kereskedelmi jellegű tevékenységre létrehozott társaság, amely nem közérdekű feladatot lát el, ezért nem minősül ajánlatkérő szervezetnek. Mindezt az is alátámasztja, hogy a Ferida Zrt. jövedelmének forrása a befektetési portfólió kezelése, ezért az árbevételre vonatkozó törvényi feltétel szerint sem minősül ajánlatkérő szervezetnek.

A Vízház Ingatlanfejlesztő Zrt. esetében a Közbeszerzési Döntőbizottság megállapította, hogy a társaság tavalyi jövedelme pénzügyi műveletekből keletkezett, jövőbeli jövedelmét pedig ingatlan-bérbeadási tevékenységéből származik majd. E mellett az is megállapítható, hogy a Vízház Zrt. ingatlanhasznosítási és üzemeltetési tevékenységet végez, piaci alapon, a piac szereplőjeként, nyereségorientáltan, közérdekű tevékenységet egyáltalán nem lát el. Mindezek alapján - sem tevékenysége, sem pedig árbevételének jellege miatt - nem minősül ajánlatkérő szervezetnek.

A Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. - amint azt a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata megállapítja - árbevétele ingatlan-bérbeadásból és kamateredményből származik. A társaság, csakúgy, mint előző kettő, piaci verseny nyereségorientált szereplője, közérdekű tevékenységet szintén nem végez. Így sem a tevékenységre, sem az árbevételre vonatkozó törvényi előírások alapján nem minősül ajánlatkérőnek.