A tulajdonos vagyonbiztosítást kötött a hűtőházára, amelynek a tetőszerkezetét egy évvel korábban újíttatta fel. Egy hatalmas jégeső és az azt kísérő vihar megrongálta a hűtőház tetőzetét és az épület egy részét jó időre nem lehetett használni.

Emiatt a tulajdonos 23 millió forint kártérítést kért a biztosítótól a tető kijavítására, további 26 milliót pedig elmaradt haszon címén azért, mert az épület egy részét nem tudta bérbe adni. A biztosító arra hivatkozva, hogy a közöttük lévő szerződés alapján nem köteles helyt állni a kárért, megtagadta a fizetést. A tulajdonos szakértőjének a véleményét a biztosító, míg a biztosító szakértőjének a véleményét a tulajdonos nem fogadta el. Így lett per az ügyből.

Az elsőfokú bíróság "csont nélkül" megítélte azt, amit a hűtőház tulajdonosa követelt a biztosítótól. Az ítélet indoklása szerint "a vagyonbiztosítási szerződésre irányadó viharkár-biztosítás kiegészítő feltétele értelmében a biztosító arra kötelezte magát, hogy a szerződésben meghatározott mértékben megtéríti a biztosított azon kárát, amelyet a jégesőnek minősülő jégszemek formájában lehulló csapadék okozott törés, vagy deformációs sérülés formájában. Az előzetes bizonyítás során eljárt, majd a bíróság által is kirendelt szakértő megállapította, hogy a jégverés olyan heves, sűrű és nagy szemű volt, hogy a bitumenes lemezszigetelést teljesen stabil helyzetben is átütötte volna. Alapvetően a nagy mennyiségű és intenzív jégverés játszott szerepet a kár bekövetkezésében, és csak kisebb részben a kivitelezés részleges hibája." A biztosító ugyanis úgy próbált kibújni a felelősség alól, hogy a szigetelést a felújításkor rosszul végezték el.

A másodfokú bíróság - ahova a biztosító fellebbezett - úgy ítélte meg, hogy a tulajdonosnak csak a tető javítási költsége jár, mégpedig 8,2 millió forint összegben. A nem vagyoni kár viszont nem jár a tulajdonosnak, mivel "a csatolt bértárolási és raktározási szerződések a kár felmerülésének, valamint az okozati összefüggés fennállásának a bizonyítására nem alkalmasak."

Ennek az immár jogerős ítéletnek a felülvizsgálatát viszont már mindkét fél kérte a Kúriától. Az eredmény az lett, amit a jogerős ítélet is tartalmazott: a biztosítónak 8,2 millió forintot kell fizetnie a hűtőház tulajdonosa részére. A rendelkezésre álló adatok alapján ugyanis ennyibe kerül a tető helyreállítása.

A nem vagyoni kár pedig azért nem jár, mivel a tulajdonos "nem csatolt egyetlen olyan okiratot sem, ami arra vonatkozott volna, hogy a jégeső által megrongált épület tárolási kapacitásának hiánya miatt meglévő szerződést fel kellett volna mondani, vagy szerződéskötésre vonatkozó megkeresést, ajánlatot el kellett volna elutasítani".