A változásról Binder István, a PSZÁF szóvivője tájékoztatta az MTI-t. Január 1-jével módosult a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény (Psztv.), ennek keretében változott a szervezet irányítása is. A korábbi Felügyeleti Tanács (FT) megszűnt, a felügyeletet elnök irányítja, s két alelnök lehet, akik közül az egyik feladata a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása lesz. A felügyelet munkáját Pénzügyi Stabilitási Tanács segíti, amelynek tagja a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, a felügyelet elnöke és az MNB elnöke. A PSZÁF elnöke Farkas Ádám, az FT korábbi elnöke, akinek közszolgálati jogviszonya a törvény hatályba lépésével a felügyelet elnökének megbízatására módosult azzal, hogy megbízatási ideje kezdetének az FT elnökekénti hivatalba lépést kell tekinteni. A felügyelet elnökét a törvény szerint a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök hat évre nevezi ki, míg az alelnököket - ugyancsak hat évre - a felügyelet elnökének javaslatára a miniszterelnök. A felügyeleti elnök jövedelme a jegybankelnök jövedelmének 50, az alelnököké pedig annak 25 százaléka lehet. A Felügyeleti Tanács tagjainak megbízatása, valamint közszolgálati jogviszonya - az elnököt kivéve - a törvény hatályba lépésével megszűnt. Az FT tagok végkielégítésre vagy felmentési időre nem jogosultak, azonban külön juttatásként megkaphatják az MNB elnökének az MNB-től 2008-ban származó összes jövedelme 10 százalékának megfelelő összeget, amit a törvény szerint a megbízatás megszűnését követő napon, egy összegben kell számukra kifizetni. A felügyelet főigazgatójának és főigazgató-helyetteseinek megbízatása - közszolgálati jogviszonyuk érintetlenül hagyása mellett - ugyancsak megszűnt december 30-val, nekik azonban a törvény szerint köztisztviselői munkakört és felügyeleti főtanácsadói címet kellett felajánlani.
QP | Quality Placement