A rendelet híreink szerint csak apróbb kérdésekben tud új szabályozást hozni a piacra, célja így lényegében pusztán annak deklarálása, hogy a kormány valóban elkötelezett a pénzügyi termékeket igénybe vevők jogainak védelmére.

A komolyabb munka ugyanis lényegében csak most indul. Információink szerint a PSZÁF-nál jelenleg azt vizsgálják, milyen és mennyire hatékony a felügyelet már meglévő eszközrendszere, továbbá arra is választ keres a belső vizsgálat, hogy a rendelkezésre álló eszközöket eddig milyen hatékonysággal használta ki a szervezet. Ezzel párhuzamosan zajlik annak a felmérése is, hogy a több központból (Napi, 2009. július 20.) a PSZÁF-hoz irányított fogyasztóvédelmi feladatok ellátása milyen mértékű szervezeti és szervezési változtatásokat indokol a felügyeleten belül.

A vizsgálatok a nyár végére zárulnának, a szükséges módosításokra tett javaslatoknak szeptember elejére-közepére kell összeállniuk, amikor is a kormányzati tervek szerint beterjesztik a PSZÁF-törvény módosítását a parlamentnek.

Az új elvárások nyomán számtalan egyéb jogszabály módosítására is szükség van - így például a Bajnai Gordon kormányfőnek a Bankszövetség delegációjával tartott egyeztetése után bejelentett 2 milliárd forintos bírságplafon életbe léptetéséhez a hitelintézeti (hpt.) és a tőkepiaci (tpt.) törvény módosítása is szükséges. Mindez azt is jelzi, hogy bár jelenleg a legtöbb probléma a banki szektorral kapcsolatban merül fel, a PSZÁF az összes felügyelt szektor esetében ellátja majd a fogyasztóvédelmi hatósági jogköröket.

Komoly feladatot jelent az is, hogy a terület fogyasztóvédelmi feladataiért eddig felelős társszervezetekkel aktív egyezetésen ésszerűsítsék a párhuzamosan létező fogyasztóvédelmi jogosítványokat. A legkomolyabb és legnehezebb tételt a szakértők szerint a GVH és a PSZÁF jogosítványainak pontosítása, az együttműködés új alapjainak lerakása jelenti. Egyértelműsíteni kell, hogy a versenytörvény, illetve a tpt., a hpt. és a biztosítási törvény ügyféltájékoztatásra vonatkozó szabályai közül mikor melyiket kell a jövőben figyelembe venni - nyilatkozták lapunknak pénzügyi szakemberek.