Ennek értelmében január elsejétől új cégforma lesz az egyéni cég, amelyet - a jelenleg érvényben lévő engedélykötelezettséggel szemben - akár elektronikus bejelentéssel is lehet majd indítani. Az egyéni cég egyszemélyes, jogi személyiség nélküli jogalany lesz, amelyet kizárólag egyéni vállalkozó alapíthat; az egyéni cégtag választása szerint korlátozott vagy korlátlan felelősséggel működhet - számolt be az MTI. A gazdasági társasági, illetve a cégtörvény módosítására is sor került a parlament hétfői ülésén. Az új rendelkezés több ponton megszorításokat vezet be a részvénytársasági közgyűlés menetére vonatkozóan - a 30 napos kihirdetési kötelezettség mellett a közgyűlés határozatképtelenségére vonatkozóan is tartalmaz kiegészítő szabályokat. E szerint a határozatképtelennek nyilvánított közgyűlés változatlan forgatókönyvű megismétlésére legalább 10 nap múlva kerülhet sor. A gazdasági társasági törvény új szabálya, hogy egy képviselő több részvényest is képviselhet, de egy részvényesnek csak egy képviselője lehet. A részvényesek a jövőben közgyűlés megtartása nélkül is dönthetnek olyan ügyekben, amelyek a közgyűlés hatáskörébe tartoznak, amennyiben a kérdésben tett nyilatkozatukat utólagosan dokumentálható formában tárják a tulajdonosok elé. Az Országyűlés döntése értelmében a polgári perrendtartás is változik: a munkaügyi perekben költségkedvezményt kapnak a munkavállalók. Ez azonban csak meghatározott jövedelemig jár, amelynek összegét az igazságügyi és rendészeti miniszter rendeletben határozza meg.
QP | Quality Placement