A Mavíz kiemelte, hogy az ivóvíz bekötővezetéket kizárólag a szolgáltató kötheti rá a fővezetékre, ezért pedig díjat (anyagköltség, munkadíj) kérhet. A mellékmérők felszerelése nem számít új bekötésnek, így ezek sem esnek a térítésmentes szolgáltatások kategóriájába.

A közlemény szerint a közműcsatlakozások díjmentessége kizárólag a 2017. július 1-jét követően létesült új bekötésekre vonatkozik, a térítésmentes szolgáltatások közé a víziközmű-szolgáltató által végzett tervegyeztetés és adategyeztetés, a vízmérő és felszerelése, valamint a nyomáspróba tartozik.

A közműcsatlakozók díjmentessége a bekötővezeték méretétől függően - ivóvíznél 32 milliméter átmérőig, szennyvízvezetéknél 160 milliméter átmérőig - érvényes, az új bekötések ugyanezen méretekig a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése alól is mentesülnek.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény módosítása értelmében július 1-jétől az új víz- és szennyvízbekötésekhez kapcsolódó egyes feladatokat a víziközmű-szolgáltatók térítésmentesen kötelesek elvégezni.