A tankönyvkiadásról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy egy könyv tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítását a könyvkiadást folytató jogi személy, a miniszter, illetve szakképzési tankönyv esetén a szakképesítésért felelős miniszter kérheti.

Szintén a törvény írja elő, ha a tankönyvellátás előre láthatóan nem biztosítható megfelelő színvonalon valamely iskolai évfolyamon vagy műveltségi területen, akkor az illetékes miniszter nyilvános felhívást tesz közzé. A könyvkiadást folytató jogi személy (mondjuk így, hogy magán tankönyvkiadó) csak erre jelentkezve reménykedhet abba, hogy a könyvét tankönyvvé nyilvánítják - ez áll a most megjelent rendeletben. Ugyanakkor az ilyen tankönyvek esetében nem kérelmezhető a tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítása.

A rendelet részletesen leírja azt, hogy a kérelemhez mit kell csatolni, Így - egyebek mellett - azt a kiadói-szerkesztői jelentést, amely összefüggésbe hozza a könyvet a kerettantervvel, továbbá egy példányt a könyvből is. A kiadónak nyilatkoznia kell arról, hogy a tankönyvvé nyilvánítás időtartama alatt folyamatosan rendelkezni fog a könyv teljes körű felhasználási jogaival.

A kérelmet el kell utasítani, ha a hivatalos tankönyvjegyzéken már szerepel a kerettantervi tantárgyanként - megengedett - két tankönyv.

A törvény a tankönyvvé nyilvánítási eljárás határidejét 3 hónapban adja meg, ellenben ha a miniszter kéri egy könyv ilyenné nyilvánítását, akkor az oktatási hivatalnak 15 napon belül kell döntenie.

Ha a tankönyvvé nyilvánítási eljárás során szakértő bevonása szükséges, az pedagógiai szakértő, technológiai szakértő vagy bírálati szakértő lehet. A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vizsgálni kell különösen, hogy a könyv alkalmas-e - a nemzeti alaptanterv rendelkezéseinek megfelelően - az adott műveltségi terület, tantárgy tananyagtartalmának oktatására, továbbá a könyv biztosítja-e a szaktudományok megfelelő szintű, tudományos, hiteles, tárgyilagos feldolgozását.

A most megjelent rendelet táblázatokban tartalmazza a különféle tankönyvek eladási árait. Az ár a terjedelemtől, a nyomott színek számától, továbbá a fűzés módjától és a fedél keménységétől függ. Például egy 10 íves, színes, köznevelési, közismereti tankönyv ára legfeljebb 1200 forint lehet. Kemény fedéllel a felár 600 forint.

Jogszerűtlenül tagadta meg az Oktatási Hivatal (OH) egy magántulajdonban lévő tankönyvkiadó tankönyvi engedélyének meghosszabbítását - mondta ki fél évvel korábban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, számolt be a Magyar Narancs. Bár főszabály szerint magánkiadó új tankönyvet nem engedélyeztethet, ez a meglévő engedélyek meghosszabbítására nem vonatkozik. Az ítélet alapján az Oktatási Hivatalnak érdemben le kell folytatni a hosszabbítási eljárást, aminek az eredménye pozitív lehet. Ha a tankönyv engedélyét meghosszabbítják, az azt jelenti, hogy az iskolák jövőre is rendelhetnek belőle.