A közlemény szerint az MNB a határozatában megállapította, hogy az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. megsértette a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényt, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló MNB rendeletet, a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletet, valamint a fizetési számla váltásáról szóló kormányrendelet több előírását is.

A pénzforgalmi intézmény megsértette - többek között - a keretszerződés megkötését megelőző tájékoztatásra, a keretszerződés tartalmára, a felelősségi és kárviselési szabályokra, a fizetési művelet összegének visszatérítésére, a pénzforgalmi számlanyitásra, a kedvezményezett ügyfelek fizetési számláján történő haladéktalan jóváírásra, valamint az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseket - írja az MTI.

Az MNB emiatt hárommillió-ötszázezer forint összegű bírság megfizetésére, valamint az említett jogszabályoknak való megfelelés biztosítására kötelezte az Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.-t, ez utóbbi intézkedés esetében 2017. december 31-i határidővel. Az MNB a pénzforgalmi intézmény terhére rótta fel, hogy számos esetben megsértette a pénzforgalmi jogszabályokban foglalt előírásokat, a jogszabálysértő állapot több esetben huzamosan, az intézmény szerződési feltételeit rögzítő dokumentumokba, informatikai rendszerébe, illetve belső eljárásrendjébe beépítve állt fenn.

A jegybanki közlemény végül leszögezi: az MNB különösen fontosnak tartja a pénzforgalmi szabályok betartásának ellenőrzését, elítél minden jogszabályszegést és ennek megfelelően a továbbiakban is kellő szigorral fog fellépni a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó intézmények ellenőrzése során.