A pénzintézetek folyamatosan változó előrejelzései szerint aktuálisan a Magyar Postának több mint 1,9 millió darab devizahiteles küldeményt kell kézbesítenie. Április 30. 16 óráig 1 millió 604 ezer küldemény érkezett be a postához a pénzintézetektől, amelyből 850 ezer darab küldeményt már átvettek az ügyfelek, 43 ezer esetben a küldeményért nem jelentkeztek, vagy a megadott címen az ügyfél már nem volt elérhető, így azokat visszakézbesítettáka feladóknak. 700 ezer küldemény feldolgozása, kézbesítése pedig folyamatban van - közölte a Magyar Posta Zrt.

A kézbesített levelek kétharmadát háznál, vagyis a címzés helyén, míg egyharmadát a postákon vették át az ügyfelek. A Magyar Posta tapasztalata szerint a devizahiteles küldemények sikeres kézbesítési aránya jobb, mint az egyéb értesített küldemények esetében.

Forrás: Magyar Posta

A pénzintézetek előrejelzése szerint a fentieken túlmenően április 30-án még további 100 ezer küldemény érkezése várható, illetve a következő hetekben is várhatóak további, százezres nagyságrendű feladások.

Az április 30-án beérkezett küldemények mielőbbi feldolgozás érdekében a Magyar Posta elrendelte a hétvégi munkavégzést az Országos Logisztikai Központban, így az április 30-án beérkezett levelek kézbesítése május 4-től megkezdődik. Továbbá csaknem 300 kézbesítői járásban május 2-án, szombaton is dolgoznak a kézbesítők.

A jogszabályi előírások alapján, az ajánlott-tértivevényes levelek esetében a Magyar Postának a levél felvételét követő harmadik munkanapig kell a küldemények 85 százalékának, a feladást követő ötödik munkanapig pedig a küldemények 97 százalékának kézbesítését megkísérelnie. Amennyiben a levelet nem sikerül háznál, vagyis a címzés helyén kézbesíteni, akkor a kézbesítési kísérlet napját követően 10 munkanapig a posta a címhez tartozó illetékes letéti postán tartja a küldeményt. Ha a címzett ezt követően sem jelentkezik a küldeményért, akkor a posta visszaküldi a levelet a feladónak - hívja fel ismét a figyelmet a posta közleményében.

Forrás: Magyar Posta
QP | Quality Placement