Egyelőre tehát nem tudni ma, hogy maszk nélkül milyen összegű bírságot kap a vásárló, ha egyáltalán bejut a boltba, és mennyit a kereskedő - várhatóan lesz különbség -, de azt sem, mennyi ideig lesz zárva a bolt, ha harmadszor is elbukik.

Fontos az is, hogy a boltos csak figyelmeztethet, felszólíthat. De vajon mi lesz akkor, ha ennek a vásárló nem tesz eleget, és beviharzik a boltba? Jöhet a rendőrség, de addig? Nyilván megtagadja a kiszolgálást, szóban - írta a kereskedelmi szakportál.

Ez egy keserű pirula a kereskedők számára, hiszen már a bejáratnál ellenőrizniük kell a vásárlót, hogy visel-e maszkot, és a boltost is felelősség terheli a maszkviselésért az üzlet területén - mondta az ügyben Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára a a Magyar Nemzetnek.

Az az egyetlen megoldás, ha egész egyszerűen nem engedik be a kereskedők azt a vevőt, aki nem hajlandó felvenni a maszkot - ezt elérni viszont nem lesz könnyű feladat. Egyrészt a vásárlói tájékoztatást ki kell egészíteni azzal, hogy maszk nélküli benntartózkodásért minden esetben bírságolás jár, amit a vevőnek is kell fizetnie, ha őt éri tetten az ellenőrzés. Emellett a boltost is megbüntetik. Emiatt fel kell készüljön a lakosság arra, hogy maszk nélkül sehol nem fogják beengedni a kereskedelmi egységekbe, ez befolyásolhatja a napi fogyasztási cikkek megszokott beszerzését - jelentette ki az áruházláncokat tömörítő szövetség képviselője.

A boltokban ehhez a feladathoz több dolgozóra is szükség lesz, a kereskedőknek ezért azonnali hatállyal meg kell kezdenie a felkészülést az ellenőrzések szigorításával járó feladatok ellátására - mondta Vámos György.

Sokféle okból be lehet zárni egy boltot

Már így is sok ok miatt be lehet zárni egy boltot jelenleg. Egyrészt a jegyző a boltos tevékenységére vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén elrendelheti az üzlet ideiglenes, vagy azonnali bezárását. Ha például zajong a kereskedő, nem tudnak a lakók pihenni miatta, korlátozhatja 22 óra és 6 óra között a kereskedelmi tevékenységet, de az üzlet éjszakai zárva tartását is elrendelheti.

Ha a kereskedő egyes előírásoknak nem tesz eleget, és a jogsértés másként nem orvosolható, a jegyző a hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a jogellenes tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja. És a jegyző a működési engedélyt vissza is vonja, a kereskedőt és üzletét a nyilvántartásból törli, így az üzletet bezáratja, ha a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn. Akkor is, ha a kereskedő a jegyző határozatát nem hajtja végre.

Másrészt, ha a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkezik, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni.

Harmadrészt a nyugtaadás elmulasztása is üzletbezárással járhat, ha az első ellenőrzéstől számított egy éven belül második alkalommal mulasztotta el a boltos a számla- vagy nyugtakibocsátási kötelezettségét. És az is, ha a pénztárgép kötelező használatával és üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségét megszegte.

A visszaesők visszatartása érdekében a mulasztás ismételt előfordulása esetén a lezárás időtartama harminc, majd minden további esetben hatvan nyitvatartási nap. Az ismétlődésre vonatkozó szabályok három éven belül élnek, utána újra kell számolni.

Ráadásul az adóhatóság mulasztási bírság kiszabása mellett az adóköteles tevékenység célját szolgáló helyiséget tizenkettő nyitvatartási napra lezárhatja, ha az adózó be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztatott, továbbá igazolatlan eredetű árut forgalmaz.

Negyedrészt tilos a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére alkoholtartalmú italt, szexuális terméket és dohányterméket értékesíteni, valamint kiszolgálni. Kétség esetén fel kell hívni a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására, ennek hiányában pedig a termék értékesítését, kiszolgálását meg kell tagadni. A fogyasztóvédelmi ellenőr a jogsértés megállapításától számított legfeljebb egy évig megtilthatja az alkoholtartalmú ital, a dohánytermék, valamint a szexuális termék forgalmazását, e rendelkezések ismételt megsértése esetén pedig elrendelheti az üzlet legfeljebb harminc napos ideiglenes bezárását.

A fogyasztóvédelem a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti, vagy megtilthatja az áru forgalmazását, értékesítését, de el is rendelheti az üzlet ideiglenes bezárását, ha az a fogyasztók életének, testi épségének, egészségének védelme vagy a fogyasztók széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges, a hiba kijavításáig. De más hibák esetében is a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti, vagy megtilthatja az áru forgalmazását.

Ötödrészt pedig a webáruházak sem ússzák meg: a fogyasztóvédelmi hatóság ugyanis elrendelheti az online felületről a tartalom eltávolítását vagy egy online felülethez a hozzáférés korlátozását.

Hatodrészt az élelmiszerlánc felügyeleti hatóság is végzésében rendelheti el a vásárlók egészségének védelme érdekében a bolt tevékenységének felfüggesztését, korlátozását, vagy éppen megtiltását. És az újbóli működést feltételhez kötheti - derül ki a Blokkk.com összeállításából.