A 42 oldalas határozat egy szövevényes eljárást ír le, amely február közepén a tenderfelhívással kezdődött. A MÁV-Start, mint ajánlatkérő 375 darab és opcióként további 110 darab jegykiadó automatát kívánt beszerezni, üzembehelyezéssel és a szükséges tartozékokkal együtt. Az ajánlatok beadása előtt a potenciális ajánlattevők számtalan kérdését válaszolta meg az ajánlatkérő, majd az ajánlatok beadása után hiánypótlásokat kért azoktól.

Végül július 24-én született meg a döntés, a nyertes a Traco Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. lett. A vesztes Aquis Innovo Kft. és az Aquis Automation Kft. ezután előzetes vitarendezést kért, amit az ajánlatkérő elutasított. Így került a jogorvoslati kérelem a kdb elé, amely meghozta határozatát.

A nyertes a Kiosksystems Kft. által gyártott automatákkal pályázott, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában pedig a Scheidt & Bachmann GmbH nyújtott kapacitást. A kapacitást nyújtó szervezet maga is gyárt automatákat. Az utóbbival kapcsolatban szerepel az ügyben egy olyan dokumentum, amely szerint a cég csak alvállalkozója a nyertesnek és az ajánlatkérő felé semmilyen felelősséget nem vállal.

A kdb megállapította, hogy a Scheidt & Bachmann GmbH nem tekinthető kapacitást nyújtó szervezetnek. Feltétel volt az is, hogy a nyertes megfelelő szakembereket alkalmaz a teljesítéshez, de a döntőbizottság ezt sem találta megalapozottnak. A műszaki követelmények teljesítéséről pedig további felvilágosítást kellett volna kérnie a MÁV-Startnak a nyertes cégtől.

A végkövetkeztetés: a jogsértések miatt 8 millió forint bírságot kell fizetnie az ajánlatkérőnek, tekintettel arra, hogy a beszerzés értéke meghaladta a 4,4 milliárd forintot és a MÁV-Startnak volt már egy közbeszerzési jogsértése 2016-ban. Viszont együttműködött a kdb-vel az eljárás során. Az eljárást lezáró döntést ugyan megsemmisítette a döntőbizottság, de a jogsértések az újraértékeléssel reparálhatók.

A kép forrása: Napi.hu/Szabó Dániel