Az OBA kártalanítási kötelezettsége a takarékpénztár 9,8 milliárd forintos betétállományából (a zárolt betéteket és a kamatköveteléseket is beleértve) 8,5 milliárd forintra terjed ki. Összesen 5457 betétes jogosult kártalanításra, az átlagos betétnagyság 1,5 millió forint. Az OBA által nem biztosított betétekre (714 millió forint) a felszámolási eljárásban hitelezői igénybejelentést lehet tenni.

A pénzintézet tevékenységi engedélyét tőkeproblémák miatt január elején visszavonta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF), és kezdeményezte a takarék felszámolását. Az OBA a névre szóló betét- és kamatköveteléseket személyenként legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelő forint összegig - 27 885 000 forintig - fizeti ki. (Az átszámítás a 2011. január 3-i MNB devizaárfolyamon történik.) Az alapnak 20 munkanap áll rendelkezésére a kártalanításra, január végéig valamennyi biztosított betétest ki kell fizetnie.